Петък, 03 Ноември 2017 12:46

Обзорно от международната политическа сцена

Автор:

Скъпи читатели на „Ние ви чуваме”, време е да обърнем поглед за кратък обзор към онова, което се случва на международната сцена.

Световната федерация на глухите (WFD) в края на октомври информира чрез сайта си, че към огромното семейство на световната тиха общност се е присъединила като член и Асоциацията на глухите от Обединените арабски емирства (UAE Deaf Association). Така тя става 135-тият член на Световната федерация на глухите. Колин Алън (Collin Allen), президент на СФГ и на Международния алианс на хората с увреждания, поздрави по повод присъединяването новите Редовни членове и изрази надеждите си за бъдещи ползотворни сътрудничества за каузите на глухите хора в Обединените арабски емирства.

NB.: Статията е преместена в Архив от рубриката ни Международни и се отнася за изтекло събитие, поради което информацията от нея може да не е актуална в сайта на източника.

Припомняме, че от 8 до 10 ноември 2017 г. в Будапеща (Унгария) Световната федерация на глухите ще проведе 3-тата Международна конференция под надслов „Пълно включване на езика на знаците”. Основната тема е убеждението, че пълното социално приобщаване на глухите хора е възможно, само ако жестовият език е признат официално и широко използван в обществото.

На 16 ноември в Лондон ще се проведе Конференция по телекомуникации, на която ще бъде обсъдена темата „Подобряване на достъпа за глухите” до телекомуникационни услуги (Enhancing Deaf Access – Telecommunication and Broadcasting Conference). Това е последното за тази година събитие,  което е организирано от британския Съвет по глухотата, и в което ще вземе участие Световната федерация на глухите.

След като Европейският съюз на глухите (EUD) още през м. май т.г. обнови на генерална асамблея в Малта ръководния си състав, за член на управителния съвет бе избрана София Изари (Sofia Isari)  от Гърция. Благодарение на нейната работа, в края на м. септември южната ни съседка направи промени в законодателството си и официално призна жестовия език.

Междувременно, Комисията по правата на жените и равенството между половете в Европейския парламент организира семинар на тема „Положението и правата на жените с увреждания” на 10 октомври 2017 г., с което предостави възможност за жените да споделят своя различен опит и да дадат принос към доклада, по който Комитетът ще продължи да работи и през 2018 г.

Поканените експерти са споделили мненията си и са предложили практически решения за защита и насърчаване на правата на жените с увреждания. Изтъкнатите данни по време на обсъжданията са показали, че жените с увреждания формират приблизително 16% от цялото население на жените в Европа, а делът на жените във всяка страна, отчитащи увреждане, варира значително - от 6,3% в Италия до 33,6% във Финландия.

Подчертано е било, че на равнище ЕС има няколко ангажимента, които укрепват правата на жените с увреждания в редица области на политиката. Например, Директива 2000/78 / на ЕС забранява дискриминацията и задължава да се направи подходящо настаняване по отношение на работното място и заетостта.

В много от държавите-членки на ЕС обаче не са застъпени политиките, заложени в някои евродирективи, което е причина жените с дефицити, включително и глухите жени, да продължават да бъдат обект на многостранна дискриминация, посегателства, тормоз, липса на образование и заетост, липса на достъп до жестови услуги. В хода на изказванията гледната точка на глухите жени е представила Джулия Пробст (Julia Probst), активист и блогър, като основните изводи от нейния доклад са, че жените без слухса изправени пред много бариери.

В много случаи, като спешни ситуации или по време на посещения в болници, глухите жени не получават качествено тълкуване на жестов език, което ограничава комуникацията им и ги поставя в неблагоприятно положение. Изводите от проведения семинар са, че отрицателното въздействие на уврежданията е неравномерно разпределено между половете. Следователно, междусекторната перспектива е много важна.

Необходими са съвместните усилия на държавни и неправителствени организации, за да се подобри положението и да бъдат защитени правата на жените, като Европейския съюз на глухите ще продължи да отстоява позициите си за недискриминация.

Автор на текста и превод от английски: Христина Чопарова

Източници: ЕСГ, СФГ (към момента информацията не е активна в сайтовете им)

Cдpyжeниe HЦAK "Hиe ви чyвaмe" e нocитeл нa изĸлючитeлнитe пpaвa дa пyблиĸyвa тaзи cтaтия

Оценете
(1 глас)
Прочетена 4583 пъти