Неделя, 17 Юли 2022 18:31

Нова рубрика за нечуващите и трудовата заетост

Автор:

Рубриките на специализираната медия „Ние ви чуваме”, които до момента са 24, нараснаха с още една. Широкият диапазон от теми, свързани с хората със слухова загуба, включва вече и трудовата заетост.

Тематиките, застъпени в сайта от неговото създаване до момента, непрекъснато се увеличават, за да покрият информационните потребности на аудиторията със слухови дефицити, както и да ориентират широката общественост по отношение на важни въпроси, отнасящи се до тях.

Трудовата заетост и комуникацията с нечуващи кандидати не е нова тема в публикациите на „Ние ви чуваме”, както е видно това от статиите „Работата-любимо занимание или принудително задължение?”, „Държавната администрация и хората със слухова загуба”, „Проактивността – начин на употреба”, и др.

Тези статии не само съдържат полезни насоки за търсещи и предлагащи работа, но и дават ценно знание за специфичните особености в комуникацията и културата на различните групи хора със слухова загуба в българската нечуваща общност: Глухи, тежко чуващи, оглушали и лица със слухови затруднения.

Новата рубрика е начин да се обединят всички наши досегашни и бъдещи статии по темата за трудовата заетост и реализацията на нечуващите на пазара на труда. Тя ще включва също и обяви на търсещи и предлагащи работа, жестирани професионално от жестовите преводачи в екипа на сдружение НЦАК „Ние ви чуваме”.

Иконката на новата рубрика е създадена от графичния ни дизайнер, който е автор и на всички останали тематични иконки в сайта.

Автор на текста: Христина Чопарова

Изображение: Здравко Денев

Сдружение НЦАК "Ние ви чуваме" е носител на изключителните права да публикува тази статия

Оценете
(1 глас)
Прочетена 4203 пъти