Понеделник, 12 Октомври 2015 03:00

Иванка Радева: Рехабилитацията е важна за цялостното развитие на децата със слухова загуба

Автор:

Иванка Радева е сурдопедагог, работил в Кабинета по ранна рехабилитация на деца с увреден слух в Плевен почти от самото му откриване. Тя е и единственият рехабилитатор от 1977 г. досега. През 1984 г. КРРДУС- Плевен става домакин на Национален научно-технически семинар, както и такъв през 1998 г., на които г-жа Радева изнася показно практически занимания с деца с увреден слух, от които се вижда колко успешно са прилагани методиките на ранната рехабилитация и колко е голям напредъкът в слухово-говорното развитие на най-малките. Във връзка с наскоро отбелязания 40-ти юбилей на Центъра за ранна рехабилитация на деца с увреден слух г-жа Радева отговори на няколко въпроса за рехабилитационната грижа. 

Г-жо Радева, в кой момент от живота на дете с увреден слух навлиза рехабилитаторът и защо е нужна рехабилитация?

Ранното откриване на глухотата дава възможност рехабилитацията да се провежда във възраста, когато децата естествено се научават да говорят и не се позволява да се стигне до изоставяне в тяхното психическо и интелектуално развитие.

Кои деца и на каква възраст имат нужда от слухово-речева рехабилитация? 

Всички деца с увреден слух трябва да се рехабилитират. Както вече изтъкнах, това е важно за тяхното физическо, психическо и интелектуално развитие.

Кой етап от работата Ви с децата бихте определили като най-труден?

Първата среща с родителите и детето е най-важна и много трудна. Родителите са в стрес, объркани са. Важно условие за успешна слухово-говорна рехабилитация е родителите да осъзнаят проблема, както и пътя, който трябва да извървят за неговото решаване. Когато са наясно с целта, която преследват – ДЕТЕТО ДА СЕ НАУЧИ ДА ЧУВА И ДА РАЗВИЕ ГОВОР – те се мотивират и активно участват в процеса на рехабилитацията.

Взаимодействието рехабилитатор-родител спомага за по-успешното приложение на рехабилитацията в домашни условия. Известно е, че всеки възрастов период от развитието на детето е характерен с различни особености. Освен това, при прехода от един възрастов етап в друг се наблюдават по-резки промени.

Понякога се стига до криза в развитието. Такива са кризата на третата година, на седмата, на пубертета. Чрез съвместната работа между рехабилитатора и родителя те се преодоляват или въобще не настъпват. Това се постига при правилно възпитание, правилен режим на отглеждане и правилно приложение на слухово-говорната рехабилитация у дома.

Рехабилитацията – колко честа е и по какви методи се прилага, какво включва тя? Как е организирано провеждането на рехабилитационния процес в КРРДУС Плевен?

Рехабилитацията в КРРДУС – Плевен се провежда ежедневно. Работя по програма, която включва раздели за слухови, речеви и езикови цели, важни за комуникативното развитие на слухоувредените деца. С децата се работи строго деференцирано, с по-интензивно слухово-говорно стимулиране, но в същата последователност на развитие, както при чуващите деца.

Наша читателка наскоро попита какво се случва с развитието на дете, което не е с пълна слухозагуба, но и не е протезирано по подходящ начин. Ще изостане ли то и в какво отношение?

Майката трябва да се обърне към лекаря-аудиолог, слухопротезирал детето, за решаване на проблема. Детето трябва да се рехабилитира, за да развие функционално остатъчния си слух и да развие говора си, в противен случай това ще доведе до изоставяне в развитието му.

Когато трябва да се направи избор за протезиране със слухов апарат или кохлеарен имплант, обикновено решението е трудно, поради многото информация и противоречиви съвети. Към какво според Вас е препоръчително да се придържат родителите в такава ситуация?

Слухопротезирането зависи от степента на увреждане на слуха. Рехабилитаторът консултира родителите, но решението по какъв начин да се протезира детето – със слухов апарат или КИ, го вземат родителите.

Каква част от професионалните умения на един рехабилитатор е необходимо да овладее родителят, за да запази и надгражда постигнатото от специалиста в работата с детето си и у дома?

Присъствиeто на родителите по време на занимания ги учи как да работят с детето и вкъщи. Редовното провеждане на консултации спомага за успешната работа у дома. Най-важното, което научават родителите, е да бъдат търпеливи, последователни и уверени в работата с детето. Тогава резултатите не закъсняват.

Поддържате ли контакти с бившите си възпитаници?

Да. Много от тях ме търсят, за да споделят постигнатото. Имат професии, много са завършили висше образование, напълно са се интегрирали в обществото. Споделят тревогите си, успехите и неуспехите. Крачат уверено напред.

Считате ли за уместна идеята в масовите учебни заведения да функционират кабинети с рехабилитатор за по-големи деца, които не са имали възможността да се рехабилитират навреме? 

Да. Това е прекрасна идея.

Разговорът води Христина Чопарова 

Фотографии: личен архив на Иванка Радева

Cдpyжeниe HЦAK "Hиe ви чyвaмe" e нocитeл нa право дa пyблиĸyвa тaзи cтaтия

Оценете
(1 глас)
Прочетена 2176 пъти