Петък, 12 Февруари 2016 02:00

Мете Сомер Линдзи: Бъдеще за глухите преводачи

Публикувана от

Скъпи читатели, много от вас може би знаят, че програмата Еразъм е програма на ЕС за обмен на студенти, която насърчава всички видове образование, обучение и спорт за младежи, и е създадена още през 1987 г. Както подсказва и името на програмата (Erasmus – European Region Action Scheme for the Mobility of University Students), акцентът е върху студентската мобилност. Еразъм +  обаче е сравнително млада (от 2014 г.) и комбинира всички схеми за образование и обучение за младежи. Проект на тази програма, разработен специално за младежи със слухова загуба, които да се обучават за жестови преводачи, стартира от септември миналата година и се нарича „Развитие на професията глух преводач”. В тази публикация ви запознах с програмата Еразъм, а сега бих искала да ви представя две вдъхновителки от проекта на програма Еразъм +, с които имах удоволствието да разговарям онлайн. Хеле Скьолдан и Мете Сомер Линдзи.

Хеле Скьолдан е ръководител на проекта на програма Еразъм + „Развитие на  професията глух преводач в Европа”, а също така и набира средства за Датската асоциация на глухите. Тя е чуваща, но от 30 години активно работи за каузата на хората с увреден слух и отлично владее датския език на знаците. Мете работи като консултант за Датската асоциация на глухите и е социолог, участващ в проекта на програмата. Тя е родена глуха.

За Датската асоциация на глухите двете споделиха, че организацията им работи за подобряване на правата на глухите хора както в Дания, така и в международен мащаб. Наскоро ДАГ постигна официалното признаване на жестовия език в Дания.Правата на глухите хора и достъпността за тях, датския жестов език и култура винаги са били част от нашата работа”, каза Мете. „Също разработваме и много проекти за заетост на глухите хора, проекти в развиващите се страни и такива за глухи хора с психични проблеми”.

За инициативата, свързана с глухите преводачи, Мете сподели, че наскоро е завършил тригодишен проект (2012-2015), чиято цел е била да предостави обучение на 12 глухи преводачи в Дания. „През този период осъзнахме, че има спешна нужда от повече изследвания и доказателства за положението на глухите преводачи на европейско ниво. Затова Датската асоциация на глухите встъпи в сътрудничество с друга неправителствена организация като Европейския форум на преводачите от знаков език и три професионални образователни институции с опит в жестовия език и преводачеството – португалския политехнически институт, хамбургския университет и финландския университет за приложна наука”.

В следващите три години (2015-2018) амбициозна задача на участниците в проекта ще бъдат различни изследвания, които трябва да се направят, като например изследването на положението на глухите преводачи в Европа. Това вече е започнало, като е създадена онлайн платформа, където всеки в рамките на няколко минути може да отговори на 13 въпроса, целящи да изяснят положението и да предоставят информация, нужна за изследването. „Ще се провеждат и изследвания за тълковните нормите в езика на знак, ще се разглеждат също етичните дилеми между глухи преводачи, ще се създадат материали и предложения за учебните програми за различните нива на обучение за глухи преводачи. Такива материали трябва да има възможно най-много за различните страни, за да се застъпват в обучението на глухите преводачи и да бъдат признати в тази професионална област”, заяви Мете.

Хеле и Мете споделиха също, че ще бъдат организирани европейски семинари на различни теми. Такъв семинар, например, предстои да се проведе на 31 октомври 2016 в Дания, и тогава ще бъдат представени резултатите от направените до момента проучвания. Разбира се, в сайта на глухите преводачи ще бъде пускана периодично информация и новини на английски език. Според двете дами, има много малко информация за глухите преводачи в европейски мащаб, което е проблем, също и обстоятелството, че много от хората с увреден слух, които биват викани да превеждат, не получават възнаграждение за труда си или нямат образователна подготовка.

Очакванията към проекта са наистина високи – да растат знанията и информираността за положението на глухите преводачи в Европа, като се премахнат пречките, съществуващи пред тях, и получат достъп до качествено образование и обучение. Мете сподели, че в Дания глухите хора все още нямат право да получават програмите за обучение на преводачи от знаков език, които са само за чуващи преводачи. „Но ние имаме 12 сертифицирани глухи преводачи от времето на първия тригодишен проект, като двама от тях са завършили програма за обучение с ниво, позволяващо им да работят като международни преводачи на жестов език. Надяваме се да се установи като практика образователната подготовка за повече глухи преводачи в Дания за в бъдеще.

Мете сподели още, че тези 12 глухи преводачи работят на пълно или непълно работно време, получават заплащане за работата си, което е било важен резултат от първия проект. Те превеждат за различни мероприятия на глухите хора, на имигранти, сляпо-глухи, на международни конференции и за хора в уязвимо положение, като в съдебни дела или други чувствителни ситуации. „В Дания имаме глухи преводачи, които превеждат и на живо новините по телевизията”, споделя по-нататък.

Всеки може да научи повече за датските глухи преводачи (в сравнение с финландските) ТУК. От този първи проект са направени два видеоклипа относно глухите преводачи – един с информация за чуващи хора и един за глухи, които могат да се видят ТУК.

“Ние ви чуваме” изказва огромна благодарност към Хеле Скьолдан и Мете Сомер за готовността, с която откликнаха на поканата да отговорят на няколко въпроса във връзка с програмата.

 

Христина Чопарова

 

 

Оценете
(0 гласа)
Прочетена 1583 пъти