Понеделник, 10 Юли 2017 13:00

Обзорно за международните организации на хора без слух

Публикувана от

Скъпи читатели на „Ние ви чуваме”, в последните месеци преди заслужения летен отдих, много от организациите на хора без слух по света се подготвиха за сериозните дела, които ги очакват след разгара на лятото – обновиха с нови членове ръководствата си, участваха в публични дискусии по значими въпроси за правото на глас и заетостта (EUD), назначиха външни юридически съветници и направиха съвместни проекти за улеснена комуникация (WFD). У нас също има развитие по теми, за които сме ви информирали.

Какво ново от тихия свят?

На 7 юни т.г. Европейският съюз на глухите участва в публична дискусия с тема „Правото на хората с увреждания да гласуват на изборите за Европейски парламент”, организирана от Експертната проучвателна група SOC/554 в Европейския икономически и социален комитет (European Economic Social Committee (EESC). Като страна по Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UN CRPD), ЕС има задължението да гарантира, че всички лица с увреждания, включително глухите, се ползват с еднакво признаване пред закона (член 12) и Пълно участие в политическия живот (член 29). Тези права са защитени и от членове 21 (Недискриминация), 26 (Интеграция на хората с увреждания), 39 (Право на избиране и кандидатстване в избори за Европейски парламент) и 40 (Право на глас и за кандидати на общински избори) от Хартата на основните права на ЕС. Пълното участие на хората с увреждания в обществото също е основен елемент от Европейската стратегия за хората с увреждания.

Целта на публичната дискусия е била чрез доклада на Експертната група и нейното изследване да се информира гражданското общество и да бъдат изслушани становищата на съответните заинтересовани страни относно бариерите, които те и техните членове срещат по време на изборите. Изследването на експертите е разкрило, че хората с увреждания остават изключени от политическото участие или имат ограничени права чрез правни и физически бариери. Възможността за активно участие в политическия живот и гласуването е в основата на всяко демократично общество - отричането на това на хората въз основа на увреждания представлява форма на дискриминация. За глухите има много специфични бариери, които значително ограничават тяхното активно участие в политическия процес на вземане на решения. Дебатите, манифестите, кампаниите или всяка друга подходяща информация, която е от решаващо значение при формирането на политическо решение, трябва да бъде напълно достъпна чрез тълкуване с жестомимичен език или чрез субтитриране за глухите избиратели, което да им позволява да направят информиран избор и да упражняват ефективно правото си на глас.

Хелга Стивънс, член на Европейския парламент (Helga Stevens, MEP), е подчертала, че особено самият Европейски парламент и неговите заседания на комисията трябва да станат напълно достъпни за глухите, за да могат да направят информиран избор по време на изборите. Достъпът до политическо участие често се разбира като премахване на физическите бариери при достъпа до гласовете и бюлетините, но за глухите лица се срещат различни бариери: липсата на тълкуване на знаковите езици или субтитрирането преди и по време на изборите прави и политическия процес недостъпен.

Отново на 7 юни, ЕСГ присъства и на събитие на тема „Приобщаването на хората с увреждания към изпълнението на целите на устойчивото развитие от страна на Европейския съюз”, организирано от Интергрупата на Европейския парламент за хората с увреждания и Европейския форум на хората с увреждания. През септември 2015 г. 193 световни лидери приеха нова програма за устойчиво развитие, за да спрат бедността, да защитят планетата и да осигурят просперитет, като се срещнаха на високо равнище и под надслов "Никой не е забравен". Програмата за устойчиво развитие за 2030 г. съдържа 17 цели за устойчиво развитие и 169 цели, които да бъдат постигнати през следващите 15 години. За първи път в историята държавите-членки ясно се ангажираха да подобрят живота на хората с увреждания в контекста на глобално споразумение, насочено към всички. Тези цели бяха представени и на Международната среща в Бояна, за която „Ние ви чуваме” ви информира.

Европейският съюз играе решаваща роля за успешното постигане на Целите за устойчиво развитие до 2030 г. На дискусията отново бе подчертано, че е необходимо институциите на ЕС да работят съвместно с гражданското общество и националните правителства, за да реализират целите на европейско и национално равнище. Европейският съюз на глухите поема ангажимента да следи за изпълнението на тези цели в европейски аспект, за да може да информира членовете си за необходимите действия на национално ниво.

Какво предстои до края на лятото?

Разбира се, летните месеци не са лишени от международни срещи и събития. От 12 до 16 юли 2017 в университета Виланова в САЩ ще се състои Втора конференция на глухите преводачи. В същия период (13-16 юли 2017) в Ричмънд, Канада ще се проведе международна конференция на организацията на Деца на глухи родители (Children of Deaf Adults – CODA). В тази организация повечето синове и дъщери на глухи родители са с естествен слух. Те са с двуезикова култура, ползващи както устната комуникация, така и жестомимичната, идентифицирайки се както с културата на глухите, така и с тази на чуващите хора. Децата на глухи родители са мост, движейки се на границата между тихия и звучния свят, свързвайки глухите си родители със света на звуците, в който живеят. 90% от децата, родени от глухи възрастни, могат да чуват нормално, което превръща CODA в значителна и широко разпространена общност по целия свят. Често срещаната абревиатура KODA (Kid of Adult Adult) понякога се използва за обозначаване на деца на глухи родители под 18-годишна възраст.

От 16 до 18 юли 2017 Международният комитет по спорт за глухи (ICSD) ще проведе своя 46-ти Конгрес в Турция, където веднага след конгреса стартират летните паралимпийски игри за глухи Дефлимпикс, приключващи на 31 юли. Август също ще мине под знака на конференции и срещи, а в началото на септември (8-10) Европейския форум на преводачите на знаков език (EFSLI) ще проведе интересна дискусия в Тулуза, Франция, на тема преводаческите услуги в медицински, психиатрични и други здравни заведения. В последната седмица на септември всяка година се отбелязва Международната седмица на глухите, която през 2017 ще бъде в рамките на 18-24 септември. Напомняме, че темата на тазгодишното издание е „Пълно включване с езика на знаците”, какъвто е слоганът и Букурещката конференция на СФГ този ноември.

Какво се случва у нас?

Развитие има по темата за  ТЕЛК-решенията. Заместник-министърът на труда и социалната политика Султанка Петрова заяви, че реформата в тях е приоритет на правителството. Тя подчерта, че комисиите вече работят, но е нужно да се извършат промени в методиката за определяне на инвалидността. До 31 октомври МТСП ще представи своята концепция за реформата.

Художничката без слух Мирела Венциславова от Русе, за която „Ние ви чуваме” наскоро ви разказа, в момента се радва на разнообразна професионална подготовка за втората си самостоятелна изложба. Курсовете по рисуване, които тя посещава няколко пъти седмично, са организирани със съдействието на Сдружение „Дунавско сияние” и с финансовата подкрепа на народния представител Крум Зарков. И през септември очакваме нови сътворени от тишината вълшебства.

Христина Чопарова

Изображения:  EUD

 

 

Оценете
(0 гласа)
Прочетена 2154 пъти