Понеделник, 15 Април 2019 21:22

Кампания за достъпност до Евроизбори 2019

Автор:

Във връзка с наближаващите избори за Европейски парламент, предвидени да се проведат в периода 23-26 май 2019 г., стартира кампания за застъпничество, фокусирана върху достъпността за глухите избиратели. Кампанията е организирана от Европейския съюз на глухите (European Union of the Deaf), в сътрудничество с Европейски съюз на глухите младежи (European Union of the Deaf Youth) и Европейски форум на жестовите преводачи (European Forum of Sign Language Interpreters). Мотото на кампанията е, че избирателите без слух не могат да бъдат изключени.

Както съобщиха от ЕСГ, от решаващо значение е да се гарантира, че правата на глухите избиратели за политическо участие са спазени както преди, така и по време на изборния процес. Всички кандидати и техните партии имат отговорност да гарантират, че информациите им ще са достъпни за всички избиратели със слухови дефицити, за да могат да вземат напълно информирано решение, когато гласуват.

Кампанията "Да не загърбваме нечуващите избиратели" (Don't leave deaf voters behind) апелира за по-висока достъпност не само за да се гарантира ефективността на участието на гласоподавателите със слухови дефицити, но и за да могат кандидатите и политическите партии да достигнат до всички избиратели и да им докажат своята ангажираност, всеобхватно и иновативно мислене, ориентирано към политика на пълно включване. Затова от EUD, EUDY и efsli призовават кандидатите за Европейският парламент и съответните национални органи да премахнат съществуващите пречки при достъпа до информация и комуникация по време на европейските избори.

За тази цел е необходимо да бъдат спазени няколко стъпки, с цел да се гарантира, че са покрити комуникационните потребности както на ползващите знаков (жестов) език, така и на потребителите на субтитри и надписи:

За ползвателите на езика на знаците

- Всички материали от изборния процес (манифести и политически програми), е необходимо да бъдат достъпни чрез езика на знаците в националния уебсайт на кандидата и съответната политическа партия.

- Публичните политически дебати, кампании, срещи, включително местни срещи с кандидати и политически партии, митинги и дискусии по време на публичните събития, е необходимо да бъдат достъпни на националния език (езици) на знаците. Само в случаите, когато събитието се посещава от глухи участници от различни страни, е нужно да се предостави интерпретация на Международен знаков език.

- По време на кампаниите или срещите с избиратели, гласоподавателите със слухов дефицит трябва да могат да взаимодействат с политическите кандидати на езика на знаците.

- Осигурявайки достъпност на националния език на знаците, съответните органи трябва да могат да се консултират с национални асоциации на глухите и националните организации, представляващи интерпретаторите на жестов език, за да се гарантира, че предоставеният превод с жестов език е с най-високо качество и се предоставя от квалифицирани преводачи от/на знаков език.

- Необходимо е да се ангажират и наемат обучени и/или сертифицирани тълкуватели и преводачи, независимо от техния слухов статут и съгласно принципите за недискриминация.

- Обясненията на изборния процес, информация относно процедурите за гласуване, указанията за самото гласуване, както и информацията относно процеса на регистрация, е необходимо да бъдат предоставени на националния жестов език.

- В случай на нарушения, на глухите гласоподаватели трябва да се предостави възможност да подават жалби до съответните органи на жестов език.

- Персоналът, работещ в помещенията за гласуване, е необходимо да бъде наясно с евентуалните пречки, специфични за хората със слухови дефицити, да бъде подходящо обучен как да комуникира с тях и да им предоставя цялата необходима информация.

Предоставяне на субтитри, надписи и използване на нови технологии

За хората със слухови дефицити, които не са потребители на жестовия език, както и с цел да се сведат до минимум затрудненията в достъпността, се апелира за следното:

- Материалите на политическата кампания трябва да включват възможно най-много визуално съдържание. Това включва използването на цветове, изображения на кандидатите, лога на политически партии и други средства за визуално представяне.

- В информацията и комуникацията относно изборите е необходимо да се включват схеми, диаграми и изображения.

- Информацията на избирателните секции и указанията за процедурите за гласуване трябва да са налични във визуални формати.

- Информацията и комуникацията относно политическите кампании, като политически дебати, дискусии, изказвания и всички видео материали, свързани с европейските избори, е необходимо да са достъпни в платформи за видео споделяне, социални медии, телевизионни предавания, включително предавания на живо и аудио-визуални медии по заявка, със субтитри и/или надписи.

- Надписите и субтитрите трябва да бъдат с най-високо качество и да предават ясно и точна информацията.

- Субтитрите и надписите в реално време са задължителни във всички събития.

- Кандидатите и политическите партии следва да използват нови технологии (например технологии за преобразуване на говор в текст), включително такива на базата на изкуствен интелект, с цел по-голяма  достъпност.

Автор на текста и превод от английски: Христина Чопарова

Източник: ЕСГ (към момента текстовете вече не са достъпни в сайта на източника, вероятно поради изтекла давност на кампанията)

Cдpyжeниe HЦAK "Hиe ви чyвaмe" e нocитeл нa изĸлючитeлнитe пpaвa дa пyблиĸyвa тaзи cтaтия

Оценете
(1 глас)
Прочетена 1029 пъти