Четвъртък, 12 Септември 2019 15:54

Международната седмица на глухите с официална уеб страница

Автор:

Скъпи читатели, Международната седмица на глухите (IWDeaf) е глобална инициатива за повишаване на осведомеността относно правата на хората без слух. Световната федерация на глухите (WFD) я инициира за пръв път през 1958 г. в Рим (Италия). Оттогава ежегодно се отбелязва в последната седмица от м. Септември чрез различни дейности от тихите общности по света. Международната седмица на глухите 2019 е под мотото „Право на жестов език за всички!”, тъй като началото ѝ съвпада с Международния ден на жестовия език, приет от ООН  – 23 септември.

В периода 23-29 септември в сайта на СФГ, в официална страница, създадена по повод Международната седмица на глухите 2019, ще бъдат публикувани текстова информация и видеоматериали с международен жестов език. Всеки от дните в седмицата ще бъде отбелязан с тема със специфичен фокус. Целта е да се даде по-голяма гласност на въпросите, свързани с правата на хората без слух, жестовия език и повишаване на осведомеността относно неговото значение и употреба за всички таргети от всяка възраст – деца, възрастни хора, жени, сляпо-глухи и глухи лица с увреждания, ЛГТБ общности, бежанци.

След като през 2018 г. ООН прие 23 септември за Международен ден на жестовите езици, тази година в Международната седмица на глухите езикът на знаците ще бъде основен акцент.

Темите, които предстои да бъдат разгледани, ще обхванат легализирането на жестовия език и необходимостта повече правителства да изпълнят задълженията си по неговото узаконяване; разглеждане на езика на знаците в контекста на многоезичието и мултикултурното разнообразие; признаването на жестовите езици като равни с говоримите, според принципите на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания; ранен достъп до жестов език и образование, както и темата „Нищо за нас без нас”, акцентираща участието на хората без слух във всичко, което се прави за тях.

"Ние ви чуваме" изказва специална благодарност към Инфо центъра на Световната федерация на глухите за навременната информация. От 23 до 29 септември 2019 сайтът ще представи всекидневно всяка тема от дневния ред на Международната седмица на глухите. Следете ни, за да сте осведомени! :)

Автор на текста и превод от английски: Христина Чопарова

Изображение и източник: WFD

Сдружение НЦАК "Ние ви чуваме" е носител на изключителното право да публикува тази статия

Оценете
(1 глас)
Прочетена 1968 пъти