Четвъртък, 12 Септември 2019 15:54

Международната седмица на глухите с официална уеб страница

Написана от

Скъпи читатели, Международната седмица на глухите (IWDeaf) е глобална инициатива за повишаване на осведомеността относно правата на хората без слух. Световната федерация на глухите (WFD) я инициира за пръв път през 1958 г. в Рим (Италия). Оттогава ежегодно се отбелязва в последната седмица от м. Септември чрез различни дейности от тихите общности по света. Международната седмица на глухите 2019 е под мотото „Право на жестов език за всички!”, тъй като началото ѝ съвпада с Международния ден на жестовия език, приет от ООН  – 23 септември.

В периода 23-29 септември в сайта на СФГ, в официална страница, създадена по повод Международната седмица на глухите, ще бъдат публикувани текстова информация и видеоматериали с международен жестов език. Всеки от дните в седмицата ще бъде отбелязан с тема със специфичен фокус. Целта е да се даде по-голяма гласност на въпросите, свързани с правата на хората без слух, жестовия език и повишаване на осведомеността относно неговото значение и употреба за всички таргети от всяка възраст – деца, възрастни хора, жени, сляпо-глухи и глухи лица с увреждания, ЛГТБ общности, бежанци.

След като през 2018 г. ООН прие 23 септември за Международен ден на жестовите езици, тази година в Международната седмица на глухите езикът на знаците ще бъде основен акцент.

Темите, които предстои да бъдат разгледани, ще обхванат легализирането на жестовия език и необходимостта повече правителства да изпълнят задълженията си по неговото узаконяване; разглеждане на езика на знаците в контекста на многоезичието и мултикултурното разнообразие; признаването на жестовите езици като равни с говоримите, според принципите на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания; ранен достъп до жестов език и образование, както и темата „Нищо за нас без нас”, акцентираща участието на хората без слух във всичко, което се прави за тях.

Христина Чопарова

Изображение: WFD

Прочетена 61 пъти