Сряда, 20 Май 2015 03:00

Преговори за нови критерии и размер на членския внос в Европейския съюз на глухите

Публикувана от

В дните от 14 до 17 май в Рига, Латвия, се проведе Генерална асамблея (Общо събрание) на Европейския съюз на глухите (EUD), който през тази година закръгли 30-годишнина. Като делегати от Съюза на глухите в България за Латвия заминаха двама от членовете на Управителния съвет на СГБ – Илиян Радев и Петър Тричков. Един от най-важните въпроси, които нашите делегати обсъждаха с чуждестранните си колеги, бе намаляването на годишната такса за членски внос на Съюза на глухите в България в Европейския съюз на глухите.

Тази година Латвия бе домакин на Генералната асамблея на Европейския съюз на глухите. Хотел Радисън Блу в Рига събра делегати от различни държави, за да отбележат няколко събития: предварителен Семинар (уъркшоп) на 14 и 15 май, самата Генерална асамблея на 16 и 17 май, както и честването на 95-годишнината на Латвийската асоциация на глухите. Обсъдени са били въпроси за миналогодишната дейност на европейския съюз на глухите, признаването на жестовия език, работата на отделните държави с техните глухи граждани, оплаквания и начини на работа, проекти за развитие.

Делегати от Съюза на глухите в България, членове на УС,  бяха Илиян Радев, координатор на Районната организация на глухите в София и Петър Тричков, председател на Районната организация на глухите в Дупница. Г-н Радев ползва свободно английски и немски език, а широките познания на г-н Тричков по международен жестов език са благоприятствали комуникацията на европейско равнище.

Няколко месеца по-рано от СГБ бяха проведени преговори между новият председател на СГБ и борда на ЕСГ по отношение на размера на членския внос за нашата организация, и бе получено уверение, че този въпрос ще намери място за обсъждане в дневния ред на Генералната асамблея. Това бе и най-важният въпрос, който делегатите ни в Латвия щяха да дискутират с цел постигането на финансово облекчение за България. „Една от най-важните ни задачи беше да успеем да постигнем намаляване на членския внос на Съюза на глухите в ЕСГ. В момента членският внос е 2000 евро на година. Като размер това е твърде много за нашата организация, а и, както изтъкнахме по време на дискусията, средната работна заплата в страната ни е с 4,6 пъти по-ниска в сравнение с европейските стандарти. Поради тази причина бе нужно да има малко съобразяване с икономическото ни положение като държава, спрямо което да се определя и размерът на членския внос на СГБ.” – каза при завръщането си г-н Радев.

По неговите думи, преговорите за намаляване на членския внос са били доста тежки, като в продължение на два дни са били водени и лични преговори с г-н Марку Йокинен, президент на Европейския съюз на глухите и с г-н Марк Уитли, изпълнителен директор на ЕСГ. Г-н Уитли е направил предложение този въпрос да се разгледа отново след 9 месеца. „На самата Генерална асамблея на 16 май остро се противопоставихме на предложението за увеличение на членския внос за всички държави от следващата година в размер на 250 евро. Поискахме открито да се променят критериите, по които се определя членския внос. Изтъкнахме, че държавите-членки на ЕС плащат различни по размер вноски за членство, и просто е нужно да има съобразяване с икономическото ни положение”, коментира г-н Радев.

Българските делегати предизвикват наистина голяма дискусия за размера на членството, която се разгаря, но срещат подкрепата на колегите си от Белгия, Чехия, Ирландия и др. държави, членуващи в ЕСГ. По-богатите държави са подкрепили увеличението на таксата от следващата година, но не и нашите делегати.  Те се противопoставят и подкрепят идеята на белгийските представители за праг на членския внос в размер на 1300 евро. При този диспут г-н Радев и г-н Тричков отстояват предложението си за промяна на критериите, според които се определя размера на членския внос, и бордът на Европейския съюз на глухите обещава да преработи критериите, като на следващото заседание на ЕСГ да предложи други варианти. Това е много голямо постижение за СГБ, тъй като с оглед икономическата ситуация в страната ни намаляването на членския внос освен облекчение, би било също и възможност бъдещата съвместна работа и партньорство с Европейския съюз на глухите да не страда заради финансова непостижимост.

По време на четенето на годишния отчетен доклад на ЕСГ за 2014 г., г-н Радев и г-н Тричков се включват с мнения по някои въпроси. С президента на Съюза на глухите  и тежкочуващите в Република Чехия Зарка Прокопюсова те са обсъдили една по-голяма бъдеща сплотеност на  източноевропейските съюзи на глухите, за да може техният глас да има по-голяма тежест. Необходимо е да се създават връзки, контакти с другите съюзи от Балканския регион и Източна Европа, считат делегатите. На Генералната асамблея, в разговор със свои колеги от Източна Европа,  нашите делегати повдигат и друг важен въпрос – този за липсата на представители от източноевропейските страни в борда и административния апарат на ЕСГ. Има организации, които са достатъчно по-стари и с традиции от доста западноевропейски. Това наистина е голям проблем, защото така ние реално нямаме активно участие на международно ниво.

Обсъдено беше и приемането на жестовия език като официален език на глухите. Много от държавите в ЕС, включително нашата, нямат закон за официално признаване на жестовия език. Посъветваха ни да бъдем по-активни по този въпрос”, заяви г-н Радев. Той додаде още, че са имали възможността да се запознаят с единствените двама представители в Европейския парламент, които са глухи – г-жа Хелга Стивънс и д-р Адам Коща, с които са обсъдили все по-намаляващия брой глухи членове в световен мащаб.

Повечето делегати от организации на глухи в други държави ни поздравиха за смяната на ръководството на СГБ. Чуха се мнения, че оттук нататък ние трябва все по-активно да участваме в международните събития и мероприятия. Получихме поздравления и от г-н Колин Алън, президент на Световната федерация на глухите, за активното ни участие в диспута. Колегите делегати от други държави  показаха изненада, че за пръв път български представители са толкова активни на Генерална асамблея, с предложения и мнения.”, коментира г-н Радев.

Честването на 95-годишнината от създаването на Латвийската асоциация на глухите бележи завършека на престоя на българските делегати в Латвия, които са поднесли поздравления от името на ръководството на СГБ. Те имат много причини да са доволни от представянето си в Рига.

Тепърва предстои да видим какви ще бъдат резултатите от аргументирано защитените от г-н Радев и г-н Тричков позиции и интереси на СГБ на тазгодишната Генерална асамблея.

Христина Чопарова

Фото: личен архив на делегатите

 

 

 

 

 

 

 

Оценете
(0 гласа)
Прочетена 1382 пъти