Четвъртък, 05 Април 2018 14:00

Диалогичност в името на работещи политики

Публикувана от

Твърде тъжно е, че в последните две години не се случва диалогичността между правителството и организациите от и на хората с увреждания, щом последните са принудени да изразяват чрез общонационален протест несъгласията си с Концепцията на Министерството на труда и социалната политика за реформи на експертизата на работоспособността. Протестът е насрочен за 11 април 2018 г. от 11.00 ч на пл. „Независимост”.

Видно е, че в досегашната система на оценяване и издаване на ТЕЛК решения съществуват схеми, чрез които се придобиват нереални степени на увреждания, ощетяващи истински нуждаещи се хора. Предложените промени в Концепцията на МТСП обаче ще са в ущърб на хората с реални заболявания, които не само, че ще се наложи да претърпят отново процедурите по установяване на тези факти, но и е налице вероятността да загубят правото си на пенсия и други права.

Във връзка с тези рискове, Национално представените организации от и на хора с увреждания, членове на Националния съвет за интеграция на хора с увреждания към Министерски съвет, са изпратили Протестна нота до министъра на труда и социалната политика Бисер Петков.

В Протестната нота са изброени причините за несъгласията на вносителите с концептуалните детайли, а според д-р Боряна Холевич, председател на Сдружението на лекарите от ТЕЛК – София, самите реформи са посегателство върху десетилетни права на хората с увреждания.

Концепцията включва създаването да две комисии по оценяване – медицинска, която да удостоверява заболяванията, и комисия за оценяване на възможностите на заболелите да работят. Втората комисия ще е към НОИ, и това е причината за по-разгорещените дебати. Основният въпрос е бил дали наистина е необходима такава комисия, след като инвалидните пенсии не са обвързани с осигурителния стаж.

Неприемливо е също и решението за включване в медицинската експертиза само на основното заболяване, тъй като придружаващите го заболявания чувствително променят индивидуалните ситуации и следва да има съобразяване с тях. Отпадането им би изменило здравния статус на лицето, а това ще се отрази и на социалните му права.

Най-същественият въпрос, който няма адекватен отговор е, че ако хората с дефицити бъдат предефинирани като работоспособни, дали някой би могъл да им гарантира, че работодателите ще ги наемат на работа?

Голям процент от хората с увреждания могат да загубят правото си на инвалидна пенсия, ако бъдат реализирани предложените в Концепцията промени и новите методики. Целта е била новият модел да започне да се реализира през 2020 г., но с оглед критиките към него на първото му обсъждане на 22.02 т.г., както и изразеното несъгласие чрез националния протест, са налице основателни съмнения дали ще заработи дотогава.

Но е спешно необходимо да се случи онази диалогичност, която да доведе до удовлетворяващи решения за всички и до работещи политики.

Христина Чопарова

Изображение: "Ние ви чуваме"

Оценете
(0 гласа)
Прочетена 1211 пъти