Понеделник, 21 Юли 2014 03:00

Политика по европейски

Публикувана от

На 11 и 12 юли в гр. Бургас бе проведена Генералната асамблея на EUDY, домакин на която бе Интерхотел България. В зала „Компас” делегатите на асамблеята изнесоха годишния си доклад за 2013 г. и избраха двама нови членове на ръководството си.  Както споменахме в публикацията „Знанието е сила”, в дните от 4 до 14 юли 2014 г. гр. Приморско бе домакин на международен лагер, в рамките на когото се проведе и годишната среща на делегатите от Европейския съюз на глухите младежи. На 11 и 12 юли те се събраха в зала „Компас” на интерхотел България за провеждането на Генерална асамблея (или Общо събрание).  Делегати от България бяха Янка Трачук, председател на Младежката организация – София и секретар на МОСГБ и Нефизе Мохамед, зам. председател на МОСГБ. 

По програма, в рамките на два дни на асамблеята бяха разгледани две основни теми – годишният отчет на Европейската организация на глухите младежи за 2013-та и изборите за ново ръководство. Протоколчици на събранието бяха Филипа Мерик и Меган Алекзандър от Обединено кралство, а Денис Хугевийн се погрижи за техническото представяне на съдържанието на годишния отчет и планове.

Други двама почетни членове бяха испанката Ана Навас Серна (27), член на младежката секция към Световната федерация на глухите, както и Кристиан Питърс (34) от Германия, представител на Европейския форум на преводачите от знаков език (EFSLI).

Откриването на Генералната асамблея бе направено от председателя на Европейския съюз на глухите младежи (EUDY) Ронан Дън, който изнесе кратко поздравително слово към присъстващите делегати от 24 държави и им благодари за добрата съвместна работа през изтеклата година, за която ще бъде направен пълен и подробен отчет. След което покани Д-р Марку Йокинен да представи поименно пълноправните членове по държави. На презентационния екран под флага на всяка държава бяха поименно споменати по двама делегати.

По програма последваха формални разяснения за процедурите по кандидатстването и условията при смяна на ръководството, изборите за което щяха да се състоят на следващия ден, 12 юли. Марку Йокинен обясни какви формуляри се изискват и как ще протече гласуването на бюджетните планове и всички останали решения, необходим да се вземат по програма. На всички делегати бяха раздадени по два цветни картона – зелен за ДА и червен за НЕ, както и по един бял за ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Определено бе жури от трима члена от различни държави, които да извършват преброяване на вдигнатите картони на място при явното гласуване, както и да поемат отговорността за преброяването при тайното гласуване на 12-ти.

Отчет за годишната работа на борда на EUDY за 2013 г. направи председателят Ронан Дън, който изтъкна организираните събрания на организацията в Дъблин и Берлин, както и Гърция и Брюксел съответно през ноември и декември. След него Ариане Гербер, вицепрезидент на EUDY, изтъкна положителните резултати от проведения детски лагер в Холандия, лятното учлище в Норвегия, както и учебната сесия в Будапеща, Унгария. Денис Хугевийн изнесе отчета за напредъка на EUDYот юни 2013 до момента, както и направи подробно изложение за изразходваните средства от бюджета за 2013-та. Европейската младежка организация на глухите получава финансиране от европейския парламент, а в бюджета са заложени и средства от дарения, членски внос и др. При остатък на средствата след разходване, те се връщат обратно на ЕП. След направения отчет бяха включени и дейностите по проекти от 1 март 2014 г., след което делегатите гласуваха единодушно съгласие в бюджета за следващата година да залегне увеличение с 10 %. Обсъден бе стратегически план 2015-2018 г., конвенцията на хората с увреждания и по-добрата комуникация между пълноправните членове.

На 12 юли Генералната асамблея бе очаквана с по-голямо нетърпение – разбираемо, предвид предстоящите избори. Преди да настъпят те обаче, всички имаха удоволствието да видят реализиран филм за постиженията и културните традиции на СГБ. Чуждестранните гости бяха особено впечатлени от филма. След като затихнаха поздравленията, изразени с множество ръце във въздуха, програмата продължи по план. Бе гласуван бюджетния план за следващата година, процентното съотношение на новоприетите членове, което всяка година варира между 5 и 10%. Постигнато бе съгласие за по-големия процент, т.е., да се приемат повече нови членове. За по-добро образование и професионализъм бяха съгласни всички, както и по въпросите за публичността. Малък спор се заформи около въпроса за възрастта на кандидатите. Принципно тя е от 18 до 30, но в случаи, когато остава малко време до навършването на съответната възраст, какво е нужно да се отчита – годината на раждане или рождената дата и месец. Болшинството гласуваха съгласие за рождената година, включително и България.

Бенджамин Буш от Германия, член на борда на EUDY, обясни критериите за приемане на пълноправни членове. Изтъкнато бе, че е нужно те да знаят добре знаковия език, за да могат да гласуват. България подкрепи този аргумент, но изрази несъгласие с това да има списък с написани правила, тъй като глухите младежи комункират предимно знаково и трудно биха разбрали написаното в правилници по точки.

Сключени бяха меморандуми и споразумения за сътрудничество между EUDY и WFDY(Световна федерация на глухите младежи). Ронан Дън и Ана Навас Серна стиснаха ръце и подписаха споразумението под одобрителните погледи на международната легация.

Същото споразумение бе сключено и между EUDY и EFSLI (Европейски форум на преводачите от знаков език), а Ронан Дън и Кристиан Питърс скрепиха сътрудничеството с подпис и прегръдка. Последваха две съществени решения. Първото: през 2016-та Младежкият лагер и Генерална асамблея на EUDY да се провеждат в Лондон, Великобритания. Останалите държави-кандидатки за домакинство бяха Германия, Испания и Швеция, но Обединеното кралство пак спечели с мнозинство. Второто решение бе изборите за смяна на ръководството на EUDY да бъдат не сега, а  след два месеца, а сега да се гласува само избирането на новите членове на ръководството.

Поради наскоро навършени 30 години, се оттегли Бенджамин Буш, член на борда на EUDY от Германия. Желание за оттегляне прояви и Ариане Гербер, настоящият зам.председател, която е на 29 години. Тя обаче се радва на изключително голяма популярност и подкрепа, и в резултат на това остана в ръководството, одобрена от всеобщо съгласие. От три възможни предложения с нея, Каарина Ховинен (Швеция), и Хулия Веласкес (Испания), Ари събра най-много гласове, и остана в ръководството още една година, докато навърши 30. Каарина и Хулия имаха равен резултат и бе проведено повторно гласуване, при което победител беше Хулия Веласкес, която попълва освободеното място на Бенджамин в EUDY.

Към края на програмата, когато утихнаха страстите покрай направените избори, бяха връчени сертификати на всички делегати по държави, както бе изразена и благодарност към ръководството на МОСГБ и доброволческите екипи за цялостната координация и добрата работа по време на младежкия лагер и асамблея.

Асамблеята завърши с трогателни снимки за спомен, поздравления за новите членове и с надежди следващата асамблея да предложи повече емоции и полезни решения.

Текст, снимки и колаж: Христина Чопарова

Оценете
(1 глас)
Прочетена 1979 пъти