Христина Чопарова

Журналист. Създател на сайта

Репортер и фотограф. Бивш зъботехник и дентален асистент. Главен редактор на CCS Magazine (2010), сътрудник на в. „Култура” (2010), редактор и коректор на в. „Тишина” (2012), медиен експерт в Направление „Медии и връзки с обществеността” към СГБ (2015-2017). Разказвач на истории в сайта Medium и автор в сп. „Отвъд кориците”. Редактор на сп. Sofia City Info Guides (2018). Рецензент на Речник на Българския жестов език (МОН, 2018). Блогър в „Епистоларности”. Понастоящем журналист на свободна практика и експертен консултант по медийна политика и комуникации.