Мария Михайлова

Ресурсен психолог

Потомствена любителка на конете и доброволец в Българския младежки червен кръст - Бургас. Като психолог подпомага дечица и младежи със специални образователни потребности да развият способностите си чрез занимания с изкуства, наука и терапевтични материали. Мия всякога е там, където е необходима, винаги в точното време и място. Изключителен пример за Дух. Превежда от български на английски за „Ние ви чуваме” и сътрудничи на сайта със статии на психологическа тематика.