Понеделник, 30 Септември 2019 09:37

Клетъчна терапия възвръща слуха

Автор:

Учени от САЩ са провели изследвания на групи пациенти с тежка шумово-индуцирана и сензоневрална слухова загуба, чрез инжектиране на активатор на прогениторни клетки, наречен FX-322. Резултатите от изследването са показали значителни подобрения в слуха и разпознаването на думи при част от пациентите, подложени на лечение с две дози от активатора. Статистически значимите резултати от клетъчната терапия и последващото фармацевтично разпространение на лекарството връщат на милиони хора надеждата, че сензоневралната глухота е обратима.

В изследването са участвали пациенти с шумово индуцирана (NIHL) и внезапна сензоневрална загуба на слух (SSNHL). Интратимпаничното инжектиране на активатор на прогениторни клетки FX-322 е довела до значително подобрение на слуха при малък брой от тях.

Проведеното лечение е било направено, като пациентите са били разделени на групи, едната от която е била третирана с една или две дози от активатора, а другата – с плацебо. Резултатите показали, че групата, на която е инжектиран FX-322, са имали подобрени прагове в честотния диапазон от 500 до 8000 Hz в сравнение с плацебо групите.

Освен това четирима от 15 пациенти в групата, третирана с FX-322, са имали постоянно подобрение на чистия тон при 8000 Hz, докато нито един пациент от групата на плацебо не се е подобрил. Резултатите и заключенията от тях са изложени в доклад, направен от Сюзан М. Кинг (Susan M. King), д.м.н  и ръководител изследвания на слуха в Сан Антонио към Американска фондация по отоларингология - хирургия на главата и шията (American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery Foundation).

Беше идентифициран слухов сигнал, тъй като наблюдавахме подобрение на прагове от 10 децибела при 8 000 Hertz при няколко пациенти, лекувани с FX-322. Няколко души с FX-322 показаха клинично значими подобрения в разпознаването на думи в условия на шум срещу нито един обект в групата с плацебо. Реакцията е наблюдавана в рамките на 15 до 30 дни, с продължително подобрение за 3 месеца. Лицата с шумово-индуцирана загуба на слух и с внезапна сензоневрална загуба на слух показаха подобрение”, заявява д-р Кинг.

Усещането за чуване произлиза от ресничестите клетки вътре в кохлеата. За разлика от повечето видове, при бозайниците загубата на ресничести клетки е постоянна, тъй като по време на развитието им понякога не се случва разделяне и диференциране, отбелязва в доклада си д-р Кинг.

FX-322 съдържа две малки молекули, които се прицелват и активират предварително програмирани, но спящи прогениторни клетки. Веднъж активирани, прогениторните клетки претърпяват асиметрично деление, при което се образуват активни ресничести клетки, възстановяващи естественото състояние на кохлеата.

При лабораторни изследвания е било установено, че FX-322 възстановява регенеративния потенциал на миши и човешки прогениторни клетки ин витро и стимулира развитието на ресничестите клетки, когато е била приложена върху увредена от ототоксин миша тъкан. Еднократна интратимпанична инжекция с FX-322 възстановила клетките и слуховата функция в рамките на 1 месец при мишки със слухозагуба, предизвикана от травма.

Множество проучвания са потвърдили, че еднократно инжектиране с FX-322 има като резултат достигане на терапевтични нива на лекарството в кохлеата. Най-високата му концентрация е в най-високочестотния обхват на кохлеата, според констатация на Сюзан Кинг.

Корпусът от добри лабораторни доказателства е дало основание за клиничните изпитвания, включващи пациентите с шумово индуцирана и сензоневрална слухова загуба. Избраните пациенти са били с лека или умерено тежка загуба на слух, която е останала стабилна в продължение на поне 6 месеца. На принципа на случайния подбор, изследователите разделили 23-ма пациенти в съотношение 2:1 с еднократна интратимпанична инжекция на една, на две дози FX-322, и плацебо. Пациентите са се връщали за последващи оценки на всеки 15, 30, 60 и 90 дни. При всяко посещение пациентите са били оценявани чрез отометрия, аудиометрия и лабораторни измервания.

При нито един от пациентите не е настъпило влошаване на загубата на слух по време на изследването, заявила д-р Кинг. Индивидуалните данни за пациентите са показали, че четирима пациенти от групата, лекувана с FX-322, имат подобрение от 10 децибела при 8000 Hz за 90 дни, докато нито един пациент от групата с плацебо не се е подобрил. Това е в съответствие с направената от изследователите констатация, че най-високата концентрация на лекарството в кохлеата повлиява най-високите честоти.

Четиримата пациенти, които са се подобрили, са имали лоши резултати за разпознаване на думи при приемането им за лечение. Към 90-тия ден резултатът за разпознаване на думи за всеки от четиримата почти се е удвоил, включително при пациент, чието разпознаване на думи се е подобрило до почти нормалното. Кинг е заявила, че тя и нейните колеги смятат подобренията за клинично значими, тъй като всички пациенти са имали стабилна загуба на слуха си при встъпване в експерименталното лечение.

Анализът на разпознаването на думи на ниво група също е показало статистически значимо подобрение в групата FX-322 спрямо плацебо групата. Третираните с FX-322 са постигнали 20% подобрение на разпознаването на думи до 15-ия ден, увеличавайки подобрението до около 30% на 90-ия ден. В плацебо групата разпознаването на думите не се е подобрило значително от изходната стойност и при всяка следваща оценка. Оценката от разпознаването на думи от пациентите в среда на шум също е показало нарастващо от 15-тия до 90-тия ден подобрения на групата, третирана с FX-322 спрямо плацебо групата.

Запитана по какъв начин са различили от другите пациенти в групата четиримата с постоянни подобрения, д-р Кинг е отговорила, че в стартовия етап на приемане те са били с най-тежка шумово индуцирана и невросензорна слухова загуба. Подобрението при пациенти с такава загуба е сигурна индикация за успешното ѝ повлияване от FX-322. И при двете групи с дози на активатора не е имало различия в резултатите.

Изследването е било подкрепено от компанията „Честотна терапевтика” (Frequency Therapeutics), като някои от съавторите са били служители на компанията, научихме от MedPage.

VERDICT съобщaва, че на 17 юли 2019 г., фармацевтичната компания Астелас (Astellas Pharma) е обявила, че е сключила споразумение с Frequency Therapeutics за съвместно разработване и комерсиализация на активатора FX-322 - регенеративна терапия за лечение на слухова загуба. „Астелас” ще отговаря за разработването и комерсиализацията на терапията извън САЩ, докато „Честотна терапевтика” (Frequency Therapeutics) ще поеме развитието и комерсиализацията в Съединените щати. И двете компании ще участват в провеждането на глобални клинични изпитвания.

Сензоневралната загуба на слух е най-често срещаната форма на загуба и се появява, когато ресичестите клетки на вътрешното ухо са загубени или повредени. Въпреки че тези ресничести клетки не се регенерират по естествен път, остават като спящи клетки-прогенитори на вътрешното ухо, способни на регенерация чрез FX-322. Това лекарство, както по-горе бе обяснено, се състои от комбинация от малки молекули, насочени към тези спящи прогениторни клетки на вътрешното ухо, за да стимулират възстановяването и заместването на изгубените или повредени ресничести клетки.

По данни на Световната здравна организация, около 466 милиона души страдат от инвалидизация поради загуба на слуха в световен мащаб, като над 1,1 милиарда млади хора на възраст от 12 до 35 години са изложени на риск от загуба на слуха поради прекомерно излагане на шум. Понастоящем няма лечение за сензоневрална загуба на слух.

Точно поради тази причина отчетените положителни резултати от клиничните изпитания на „Честотна терапевтика” (Frequency Therapeutics) дават надежди, които с помощта на „Астелас” вече са съвсем реални. Демонстрираната увереност на двете обединени компании в FX-322 като глобална терапия за възстановяване на слуха е отличен пример за способността на новите регенеративни терапии да променят здравния пейзаж и да отварят нови пазарни възможности за желаещи да развиват лечението.

Автор на текста и превод от английски: Христина Чопарова

Изображения: Frequency Therapeutics 

Cдpyжeниe HЦAK "Hиe ви чyвaмe" e нocитeл нa изĸлючитeлнитe пpaвa дa пyблиĸyвa тaзи cтaтия

 

Оценете
(1 глас)
Прочетена 2312 пъти