Понеделник, 24 Август 2020 09:54

Ситуации с жестов превод

Публикувана от
Оценете
(1 глас)

В зависимост от ситуацията, в която се налага извършването на жестов превод, най-общо може да се обособят частна и обществена. Всяка от тези интерпретационни ситуации има свои специфики. Какви са отделните ситуации, как и за кого се осъществява преводът/тълкуването, и в какви случаи преводачът може да бъде нечуващо лице, са въпросите, които разглежда днешната публикация.

Обикновено преводачите (translators) и тълкувателите (interpreters) са чуващи лица, които са едновременно и преводачи, и тълкуватели. От абревиатурата SLI (Sign Language Interpreters) е видно, че превеждащите са по-скоро тълковници, въпреки че по-обобщено се употребява терминът „преводачи”. Важно е да се отбележи, че това са две отделни компетентности, често съвместявани от едно лице.

Кой се нуждае от услугите на преводач /тълковник?

Най-вече потомствено глухите и родените без слух хора (Deaf), които общуват основно чрез езика на знаците. Те по правило имат аграматичност на изказа, по-затруднено възприемане на информацията, и се нуждаят от обяснения, разтълкуване на по-сложни изрази и термини, редукция на дълги текстове и от по-опростена лексика. Затова преводачът тук е по-скоро тълкувател, като за нуждите на разбирането си служи с опростен вариант на жестовия език, който не следва точно граматиката на говоримия.

От жестов превод се нуждаят обаче и тежкочуващи хора (Hard of hearing). При тях глухотата е настъпила в ранна или по-късна възраст след раждането, или по някакви причини в хода на живота. В този случай преводачът предава дословно по-пълната версия на жестовия език (калкиращ), който следва граматическите правила на говоримия, тъй като тежкочуващите хора нямат нужда от опростяване на информацията.

В България предлагащите жестови услуги се наричат „преводач-тълковник от и на жестов език”, тъй като участват както в частни, така и в обществени интерпретативни ситуации, и превеждат както за Глухи, така и за тежкочуващи. 

Какви ситуации на жестов превод има?

Интерпретативна ситуация е тази, при която комуникацията се осъществява между:

  • преводач и две страни (чуваща и нечуваща) – частна ситуация.
  • преводач/и, оратор и аудитория (чуваща и нечуваща) – обществена ситуация.

Частната ситуация е малък диалогичен кръг. В нея най-често участниците са двама, на които посредничи преводач-тълковникът (срещи, изслушвания).

Обществената ситуация е голям диалогичен кръг (в тв емисии, пресконференции, семинари и др), където преводачът посредничи между оратор/и и публика, която обикновено е смесена (чуващи, Глухи, тежкочуващи). В зависимост от ситуацията, чуващите преводачи и тълковници могат да бъдат повече от един, както и могат да работят заедно с нечуващи свои колеги. Всяка ситуация се обговаря предварително, с оглед спецификите и наличните ресурси.

Има ли нечуващи преводачи? В някои държави като Великобритания и Австралия, легализирали в националните си законодателства жестовият език, в професионалните гилдии на преводачите и тълкувателите са включени също и нечуващи лица, които в определени ситуации работят в екип или подпомагат чуващите си колеги за по-голяма точност при превод от Глух към чуващ. Те биват две групи, в зависимост от случая.

Глухи препредаващи (Deaf Reley) се наричат такива опитни Глухи хора, които биват ангажирани като подпомагащи преводачите на Британски жестов език (BSL) в комуникацията с потребители, които са Глухи или имат специфична езикова нужда поради допълнителни медицински състояния. Обикновено DR участват единствено в частни ситуации, тъй като те самите са с тотална глухота и са естествени носители на жестовия език.

Глухи препредаващи тълкуватели - Deaf Reley Interpreters (DRI). Това са обикновено езикови посредници, които са тежкочуващи или с глухота. Предоставят специализирани услуги за жестов превод на други тежкочуващи или Глухи хора, които обикновено не използват жестов език. Услугите на препредаващите глухи преводачи могат да се изискват при работа с хора, които използват регионални диалектни знаци, нестандартни знаци, чужди жестови езици и нововъзникващи жестови езици. Те могат да се използват и за превод в условия с лица, които имат затруднения, влияещи върху комуникацията. Практикуващите трябва да разпознават кога има необходимост от препредаващи глухи преводачи и да се застъпват за включването им като част от екипа за професионален превод, когато е приложимо, според Етичния кодекс на жестовите преводачи в Австралия (чл. 3.3.1, ASLIA).

Въпреки слуховата си загуба, DRI притежават много висок интелектуален и жестов запас, затова обикновено са сертифицирани като тълкуватели и работят заедно с чуващи BSL преводачи за обратен превод. Тяхната работа е при частни ситуации.

В обществени ситуации (тв емисии в ефир и публични събития на живо, пресконференции и др.), DR и DRI не участват, тъй като информацията постъпва от пряко говорещ.

Христина Чопарова

Изображения: Jakob Vogel, PNGWAVE

Прочетена 214 пъти