Души, погалени с вълшебства

Човекът и Природата - изкуство в действие

За традициите и за хората

Има думата Сензитивността

Един малък рай в сърцето на Витоша

Свят отвъд видимото

Разноцветната София, в която да се изгубиш

България навеки

Ние ви чуваме на гости на Кукерландия – феерия от страшно и смешно

Да посадиш живот

За диабета без страх

С будност и в сбъднатост

Обич в София

Машина на времето

Да видиш тишината и да чуеш тъмнината

Да поговорим за жестовия език

Ния Якимова - сюрреализъм, в който да се изгубиш

С Любов, от Мирела

На едно сърце разстояние

Опознаеш ли традициите, обикваш народа си

По кълдъръма на различната България

Алтъна

Многоезичие и равни права в Европейския съюз: ролята на жестовите езици