УСЛУГИ

С оглед пространния си и дългогодишен опит, както и в изпълнение на целите си, заложени в Устава (чл. 13), сдружение Национален център за алтернативна комуникация „Ние ви чуваме” предлага следните услуги:

Консултантски. Информация и препоръки относно нечуващата българска общност, видовете културни групи, слухово здраве, комуникация, законодателство и добри световни практики - за бизнес компании, образователни институции, работодателски и родителски организации, държавна администрация и законодателни органи, организации от неправителствения и частния сектор.

Жестови услуги. Осигуряване на превод и тълкуване с български жестов език от професионални преводач-тълкуватели с дългогодишен опит и умения в: естествен жестов език, калкиращ жестов език, артикулативен превод (декодиране по устни), жестуно (международен жестов език). Жестовите услуги се предоставят за различни събития, фестивали, конференции, семинари, както и за жестиране на музикални видеоклипове на изпълнители, дуети, групи.

Всички услуги се предоставят чрез сключване на договор между възложителя и сдружение Национален център за алтернативна комуникация „Ние ви чуваме“.

Очакваме ви!
НЦАК „Ние ви чуваме“