Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА www.repporter.com

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия, преди да използвате сайта www.repporter.com.

Приемането и съгласието с настоящите Общи условия е задължително условие за използването на сайта. Общите условия влизат в сила от момента, в който Потребителят използва за първи път сайта. Те са приложими при всяко посещение и използване на уебсайта.

Уебсайтът  www.repporter.com  е собственост на НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА АЛТЕРНАТИВНА КОМУНИКАЦИЯ "НИЕ ВИ ЧУВАМЕ".

Настоящите Общи условия представляват споразумение между всеки един от регистрираните и нерегистрираните потребители на Уебсайта и  Собственика на уебсайт и имат за цел да уредят условията, при които Собственика на уебсайта предлага информационните ресурси и услуги на потребителите, находящи се на уебсайта с интернет адрес www.repporter.com.

С ползването на интернет сайта всеки Потребител заявява, че има правото, пълномощията и дееспособността да сключи и да бъде обвързан с тези условия.

С предоставянето на информация (контактна и информация, свързана с поръчка на получателя на услуги) на интернет сайта, получателят на услугите се съгласява, че доставчикът на услугите може да влезе в контакт с получателя във връзка с информацията, която е изпратил.

Уебсайтът www.repporter.com  е създаден през 2009 година като медийна платформа за информиране на обществеността с въпроси, засягащи голям процент хора със слухови дефицити от различни културни групи в нечуващата българска общност. Уебсайтът предоставя възможности за информиране относно нечуващата общност и нейните комуникационни средства. Широко застъпена е разнообразна тематиката, свързана със слуховия статус, превенции, технически и изразни средства, психологическа помощ, култура, международни новини и др. в над 20 рубрики. Уебсайтът е некомерсиален уебсайт, в който не се публикуват реклами, банери и материали с продуктово позициониране.

II. ДАННИ ЗА СОБСТВЕНИКА НА УЕБСАЙТА

 1. Наименование: НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА АЛТЕРНАТИВНА КОМУНИКАЦИЯ "НИЕ ВИ ЧУВАМЕ", ЕИК: 206979664;
 2. Седалище и адрес на управление: държава България. гр. София, п.к. 1336, р-н Люлин, ж.к. ЛЮЛИН-3, бл. 345, вх. 1, ап. 078 /ПАРТЕР/;
 3. Данни за кореспонденция: гр. София, п.к. 1336, р-н Люлин, ж.к. ЛЮЛИН-3, бл. 345, вх. 1, ап. 078 /ПАРТЕР/;

* служебен имейл за комуникация с клиенти: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;

4.Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

(3) Комисия за защита на конкуренцията                                               

Адрес: София 1000, бул. “Витоша” №18

телефон: (02) 935 61 13

факс: (02) 980 73 15

Уеб сайт: www.cpc.bg

(4) Орган за алтернативно решаване на спорове (АРС)

Обща помирителна комисия към Комисия за защита на потребителите със седалище град София

Адрес: гр. София, пл. Славейков 4 А

Електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Уебсайт: http://www.kzp.bg

Телефон +35929330517

Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани онлайн по електронна поща, като Доставчикът ще предостави отговор в рамките на 48 часа.

III.      ДЕФИНИЦИИ

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

 • "НИЕ", "СОБСТВЕНИКА", "ДОСТАВЧИКА", е НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА АЛТЕРНАТИВНА КОМУНИКАЦИЯ "НИЕ ВИ ЧУВАМЕ";
 • "САЙТА", "СТРАНИЦАТА", "ПЛАТФОРМАТА", е уебсайта www.repporter.com;
 • "ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, юридическо лице или друго правно образувание, посещаващи и/или ползващи, по какъвто и да е начин уебсайта www.repporter.com, само за лична употреба с нетърговска цел, при условие да спазва и да се съобразява с всички авторски права и съответните означения;
 • "ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ" - операция или операции, извършени чрез автоматични или неавтоматични средства като например: събиране, записване, организиране, съхраняване, блокиране, изтриване или унищожаване на данни за потребителите на услуги от сайта.
 • "АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ" е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни.
 • "ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА" – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service - претоварване на сървъра).

IV. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Собственикът на www.repporter.com събира и обработва лични данни на потребителите на уебсайта при стриктно спазване на разпоредбите на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. Собственикът на уебсайта полага всички необходими усилия за защита на личните данни на потребителите на сайта срещу неправомерно обработване. Дocтaвчиĸът oбpaбoтвa личнитe дaнни нa Πoтребителите нa ocнoвaниe чл. 6, aл. 1, б. „б“ oт GDРR – oбpaбoтвaнeтo e нeoбxoдимo зa изпълнeниe нa дoгoвop, пo ĸoйтo cyбeĸтът e cтpaнa или на основание чл. 6, ал. 1, б. „а“ от GDPR – на основание изрично предоставено от Потребителя съгласие.  

За повече информация моля запознайте се с Политиката ни за поверителност.

V. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА И ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА

Потребителите на www.repporter.com имат възможност да сключват договор за предоставянето на услуги, предлагани в платформата.

Преди натискане на виртуалния бутон за поръчка е необходимо Потребителят да отметне с тикче в съответното квадратче, че е запознат с Общите условия и Политиката за поверителност и ги приема. С тези действия се извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което се декларира, че Потребителят е запознат с настоящите Общи условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.

Заявката поражда действие между страните, когато Потребителят получи имейл за потвърждение, че поръчката е обработена и потвърдена.

Доставчикът си запазва правото да прекрати едностранно поръчка, направена от Потребителя, като го уведоми предварително, без никакви допълнителни задължения за двете страни и без да носи отговорност за нанесени вреди.

Доставчикът може да откаже обработка на поръчката, когато съществуват основателни съмнения, че поръчката е неавтентична, в това число, че не изхожда от Потребителя.

 VI. ЦЕНИ

Доставчикът има право да пoставя и променя цени на услугите, които предлага по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомяват предварително потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена в уебсайта по време на извършване на поръчката. При допуснати технически грешки в публикуването на цените на продуктите в сайта Доставчикът има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя.

VII.       МЕТОДИ НА ПЛАЩАНЕ

Потребителят може да извърши плащането на цената на услугата чрез банков превод, по банкова сметка, посочена от Доставчика. При финализиране на поръчката и потвърждаването ѝ от Потребителя, последният се задължава да заплати цената на поръчката и отново декларира, че е запознат с обстоятелството, че поръчката е свързана със задължение за плащане от негова страна, както и с настоящите Общи условия. Доставчикът предоставя услугата след заверяване на плащането от Потребителя в банковата му сметка.

VIII.       ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА ОТ РАЗСТОЯНИЕ 

Потребителят няма право да се откаже от сключения договор за предоставяне на услуга от разстояние, защото се касае:

 1. за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Доставчика;
 2. за предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

 IX. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

1. Доставчикът предоставя на Потребителя статии и материали с информационна цел;

2. Доставчикът има право да наложи ограничение на достъпа до статиите и материалите в уебсайта си, чрез въвеждане на абонаментна услуга, за което предварително е информирал Потребителя чрез статия-известие;

3. Доставчикът не носи отговорност за достъпността на статиите и материалите в случай на технически проблем, възникнал не по негова вина;

4. Доставчикът си запазва правото да актуализира, коригира определени статии и материали, както и да ограничава достъпа до тях по свое усмотрение;

5. Доставчикът се задължава да следи за техническата изправност и прегледност на уебсайта си както на мобилната, така и на настолната му версия, също и да следи за злонамерени атаки, но не носи материална отговорност, в случай, че такива проблеми възникнат. За такива ще се считат всички действия (и бездействия) от страна на трети лица, целящи да навредят, както чрез неспазване правилата на интернет етиката, така и чисто технически чрез кражба на информация и данни, претоварване на сървъра, опити за нерегламентирано проникване в сървъра и др.

6. Потребителят има право на достъп до статиите и материалите, предоставяни от Доставчика чрез специализирания му уебсайт;

7. Потребителят има право на достъп до каналите на уебсайта в социалните мрежи, собственост на Доставчика;

8. Потребителят се задължава да ползва статии и материали от уебсайта единствено за лична информираност. За всяко използване на статии и материали от уебсайта, както и от каналите на уебсайта в социалните мрежи, Потребителят следва да има изричното писмено съгласие на носителя на правото на ползване – сдружение НЦАК „Ние ви чуваме“ (за повече информация, моля запознайте се с раздел „Авторско право“ в настоящите Общи условия);

9. Потребителят се задължава да посочва като източник на информацията всяка статия и материал от уебсайта на Доставчика, които споделя в социалните мрежи или във всяка друга онлайн платформа;

10. Потребителят носи отговорност за верността на предоставените на Доставчика лични данни;

11. Потребителите нямат право да деактивират или разстройват функционалностите на уебсайта  и да осъществяват злонамерени атаки;

12. Видът и спецификите на възможностите за ползване на интернет сайта могат да бъдат променяни едностранно, по преценка на собственика на сайта;

13. Всички потребители получават правото да използват услугите на сайта, единствено за лични/нетърговски цели при спазване на приложимото законодателство и изискванията, посочени в настоящите Общи условия;

14. Съдържанието на интернет сайта се определя от собственика като също така има право по всяко време да променя съдържанието на сайта си, като по своя преценка добавя и/или премахва рубрики и/или материали;

15. Достъпът до сайта може да бъде временно спрян или ограничен с цел поддръжка на сайта или въвеждане на нови услуги/продукти. Поради естеството на Интернет непрекъснатият достъп не може да бъдат гарантиран;

16. Собственикът на сайтa има право да използва „бисквитки“ (cookies). „Бисквитките“ се използват с цел оптимизация и осигуряване на пълно и качествено ползване на функционалностите на сайта. За повече информация моля запознайте се с Политиката ни относно бисквитките. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на бисквитки и други технологии за целите на директния маркетинг без профилиране – нетаргетирана банерна реклама;

17. Потребителят се задължава:

 • да посочи точен и валиден електронен пощенски адрес за кореспонденция;
 • да плати цената на заявената от него услуга;
 • да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация.
 • да спазва законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
 • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
 • да уведомява незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на уебсайта;
 • да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други потребители да използват уебсайта;
 • да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в уебсайта.

 X. ПАРТНЬОРСТВО

 • Партньор е всяко юридическо или физическо лице, с което сдружение Национален център за алтернативна комуникация „Ние ви чуваме” има сътрудничества или съвместни публикации;
 • Партньорствата са обособени в раздел ПАРТНЬОРИ, намиращ се в хедъра на уебсайта;
 • Партньорите са представени, посредством названието им, което съдържа референтна препратка (дофолоу линк) към техен уебсайт, страница или друга платформа, с която са пожелали да бъдат репрезентирани;
 • Партньорите се представят в раздел ПАРТНЬОРИ, посредством тяхно лого.
 • С всеки Партньор се сключват рамкови договори за сътрудничество за определен договорен срок. В рамките на този срок на Партньора е гарантирано:

- Включване в раздел ПАРТНЬОРИ на сайта посредством подадена от него референтна връзка (do-follow link);

- Статия в сайта, която информира потребителите за Партньора и за естеството на споразумението с него;

- Разгласа на споразумението и естеството му чрез разпространение на статията в социалните канали на сайта (група, страница във Фейсбук, или в ютуб канала посредством видео информация с жестов език за потребители от нечуващата общност).

XI. ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Сайтът www.repporter.com може да съдържа специални връзки (линкове, хипервръзки) към други уеб сайтове, поддържани от трети страни. Доставчикът не носи отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на информационни ресурси на трети лица, към които сочат електронни препратки от този сайт, нито за законосъобразността на дейността на тези трети лица.

XII. АВТОРСКИ ПРАВА

Цялото съдържание на всички статии, страници, аудио/видео материали, лого, графични изображения, надписи, изображения и други ресурси, качени на сайта  www.repporter.com принадлежат на Собственика или на негови партньори и са защитени по смисъла на Закона за авторското право на Република България и сродните му права, Кодекса за международното частно право, както и Регламентите на ЕС за защита на авторското право.

Нерегламентираната им употреба се счита за престъпление и извършителите ще бъдат подведени под наказателна и гражданска отговорност, спрямо българското и европейското законодателство. Тяхното копиране, споделяне, възпроизвеждане, разпространяване, излъчване, предаване, видоизменяне  или използване по друг начин, води до нарушение на авторските права и подлежи на съдебно преследване и нарушителите носят наказателна отговорност по смисъла на Наказателния кодекс на Република България.

Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани, за каквато и да било обществена или търговска цел. Независимо от горното, потребителят няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е собственикът или трето лице.

Сдружение НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА АЛТЕРНАТИВНА КОМУНИКАЦИЯ "НИЕ ВИ ЧУВАМЕ" е носител на права за ползване на авторските статии и материали в едноименния уебсайт „Ние ви чуваме“ (www.repporter.com), както и на неговите канали в социалната мрежа Фейсбук и Ютуб.

Статии и материали от сайта могат да се ползват само с изричното писмено съгласие на носителя на правото на ползване, а именно Сдружение НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА АЛТЕРНАТИВНА КОМУНИКАЦИЯ "НИЕ ВИ ЧУВАМЕ".

XIII.  ЗАБРАНА ЗА РАМКИРАНЕ НА СТРАНИЦАТА

Потребителят може да използва линкове към началната страница на сайта, при условие, че прави това обосновано и законосъобразно, без да уврежда репутацията на Доставчика или да извлича неследваща се облага и след изрично писмено негово съгласие.

Потребителят няма право да интегрира линкове по начин, който предполага отношения на свързаност, одобрение или подкрепа от страна на Доставчика, когато такива липсват.

Потребителят няма право да създава линкове към страница на сайта в интернет, която не е негова собственост.

Поставянето на страница от сайта в „рамка“ на друга страница или създаването на линк към раздел на страница от сайта, различен от началната страница, са забранени.

XIV.  РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Всички спорове, породени от настоящите Общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Общите условия или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани чрез разбирателство и взаимни отстъпки.

В случай, че не може да се постигне споразумение, удовлетворяващо страните по спора, същият ще бъде отнесен към компетентния български съд в гр. София.

XV. СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

Обстоятелството, че отделна разпоредба на настоящите Общи условия е или може да бъде обявена за незаконосъобразна, недействителна или неприложима, не води до незаконосъобразност, недействителност и неприложимост на останалите разпоредби на Общите условия. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

XVI. ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ

Доставчикът си запазва правото да спре или прекрати възможността на Потребител да използва Страницата по всяко време, поради конкретна причина или в отсъствието на такава. Доставчикът може да блокира достъпа му до Страницата и в случай на:

(а) нарушение на настоящите Общи условия законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия;

(б) ако не е в състояние да удостовери или идентифицира предоставената от Потребителя информация или

(в) счита, че в резултат на действията на Потребителя могат да възникнат финансови загуби или юридическа отговорност за Потребителя, за клиенти на Доставчика или за организацията му.

XVI. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България. Евентуалните спорове, възникнали между Собственика и Потребителя ще се разрешат по взаимно съгласие или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентния съд в гр. София.

XVII. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

При извършване на промени в Общите условия, Доставчикът ги довежда до знанието на Потребителите, чрез публикуването им на Уебсайта на Доставчика.

Ако потребителят не заяви, че отхвърля промените, се счита, че е обвързан от тях. Нерегистриран потребител изразява несъгласието си с промяната на настоящите Общи условия, като преустанови ползването на услугите за нерегистрирани потребители съгласно настоящите общи условия, предоставяни посредством уебсайта.