Нашите цели

Нашите цели

Идеалната ни цел е чрез разнообразната информация да предоставим възможност да се случи взаимното опознаване, разбиране и добро общуване между чуващите нормално и нечуващите. Да променяме стереотипи. Да достигаме до все повече хора. Да се изкачваме заедно по стъпалата на познанието. И да продължим доброволческата си съвместна дейност по сайта с хората, с които ни свързва не само топло приятелство, но и благородството на каузата да правим Света едно по-добро и по-красиво място за хората в тишина. Безвъзмездно.