Николета Даскалова

Медиен анализатор

Учредител на сдружение с нестопанска цел Национален център за алтернативна комуникация „Ние ви чуваме”. Тя е с богат опит в изследванията на българската медийна среда. Автор на многобройни анализи на медийния плурализъм, свободата на словото, политиките на отразяване, медийните влияния и публики. Като обучител и изследовател е работила с журналисти, активисти и представители на уязвими групи. Част от екипа на фондация „Медийна демокрация“, където партнира на „Ние ви чуваме“ в изготвянето на публикации, посветени на медиите и хората без слух.