Крум Сираков

Адвокат

Учредител на сдружение с нестопанска цел Национален център за алтернативна комуникация „Ние ви чуваме”. Действащ адвокат с практика в Пловдив, той е и член на клуб за планинско-приложни спортове „Агарта”. Спелеолог, катерач, планинар и еко активист, адв. Сираков е силно ангажиран с каузи за опазване на околната среда и обучението на деца в уважение към природата.