Христина Чопарова

Христина Чопарова

Понякога се случват пътни инциденти, при които първата помощ обикновено е от неспециалисти - те викат линейка или полиция, а понякога могат да окажат и долекарски медицински грижи. В такива моменти обаче съществуват опасения дали няма да навредят неволно на пострадалия, понеже не знаят нищо за здравословното му състояние до момента на инцидента. Колкото са по-запознати околните, за да могат да реагират и да информират за това специализираната помощ, по-добре. От този мотив се води една майка от Австралия, която създава „предупредителни” калъфи за деца със специфични състояния.

Слуховите смущения се появяват по много причини и всички имат своя специфика, което затруднява откриването им при много малките деца. Новородените нямат все още рефлекс за съсредоточаване и вслушване. Бебето шари с очички във всички посоки и сякаш не отчита звуците наоколо. Малките деца до 3 години също имат нисък праг на слухово внимание, което може да създаде впечатлението, че не чуват гласовете на хората край тях.. В настоящата публикация разглеждаме типовете слухова загуба и как се идентифицира от родителите липсата на слух.

Скъпи читатели на "Ние ви чуваме", наш гост е една очарователна психоложка, специален педагог с впечатляваща практика в Националната асоциация на сляпо-глухите в България (2009-2018). Тя е на 33 и е от Пловдив. Понастоящем защитава докторска дисертация във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" с тема, свързана със стигмата върху хора, чиято комуникация е различна от словесния език. За сензитивността, езикът на знаците, хаптичната комуникация и най-вече за холистичния подход в общуването разговарям днес с Анна Ройдева.

Четвъртък, 30 Май 2019 12:02

Уроците на предизвикателствата

Те са онзи лакът, който те сръчква да действаш, опознавайки се. Понякога са леки като докосване. Друг път са тежки като ковашки чук. Но са всякога навреме – тогава, когато е нужно да победиш не другите, а себе си. Не когато търсиш рай за завладяване, а когато направиш от себе си рай. За хората в Тишина този път е наистина труден, но всъщност много усмихващ. В края му ще знаят още повече и ще са наистина благодарни за всеки урок. Дори не биха променили маршрута, ако можеха да започнат отначало. Днес, в Международния ден на предизвикателството, бих искала да споделя с вас уроците, които научих аз.

Понеделник, 27 Май 2019 10:36

Гинес рекорди с жестов език

Скъпи читатели, уникалните хора по света имат уникални способности, които книгата на рекордите „Гинес” отбелязва в своите архиви. Тези постижения обикновено са предизвикателство за онези, които желаят да ги надскочат, за да подобрят рекорда. Оказва се, че в „Гинес” са записани и рекорди в областта на жестовия език, за които сега ще ви разкажем.

Скъпи читатели, приключи кампанията на Европейските избори, по време на която всички кандидати и партии имаха възможност да представят себе си пред избирателите, а гласоподаващите – да прецизират своя избор. На 26 май гражданският вот ще определи състава на новия Европейски парламент. Както вече ви информирахме в „Кампания за достъпност до Евроизбори 2019”, за европейските граждани със слухови дефицити бе осигурена максимална достъпност до информация, за да могат да упражнят правото си на глас. Надеждите са големи, тъй като повече от всякога днес съвременният европеец има потребност от по-голям диалог с онези, които са призвани да отстояват правата му. В изборния ден бихме искали да ви представим не настоящите кандидати, а политици, ползващи езика на знаците в изпълнение на задълженията си от 1999 г. до сега.

Слуховата загуба е невидимо състояние. Докато не се случи пряка комуникация, няма индикации, че човекът не чува. Всички глухи хора и повечето тежкочуващи са ползватели на жестовия език. Но много често знаковото им общуване не се придружава от говор и устна артикулация. Това поставя бариери и затруднява интеграцията и социализацията им в обществения живот. Нужни са повече мостове за разбирателство, за да се общува без бариери. И един от тези мостове е знаковият билингвизъм.

Неделя, 19 Май 2019 20:20

Вълшебството на приказките

Всеки има нужда от приказни истории. Такива, каквито е слушал някога от баба в уютна вечер в топла стая. Или такива, каквито въображението му е рисувало в безсънни полунощия. И такива, които да връщат вярата му в добри чудеса, да припомнят изконни мъдрости и някъде между бивалото и небивало да съзира възможното. Разказвани и преразказвани, приказните истории прелитат над света, размазват географските граници, кацат на перваза на въображението и те превръщат в дете. Понякога няма значение кой е авторът им – всеки път, когато някой ги започва, за да бъдат чути, те вече имат нов автор, нови допълнения, нов развой – и никога не омръзват.

  Скъпи читатели, напоследък зачестиха сигналите на потърпевши от документни измамници. Наред с обстоятелството, че се спекулира с хората с дефицити, това е и груба подигравка с ползвателите на езика на знаците. Бъдете особено бдителни, когато ви спират на улицата, за да ви предоставят документи, задавайте въпроси и отказвайте да предоставяте парични суми срещу подпис в подобни искове на непознати лица към вас. Поради обстоятелството, че измамата се извършва от представители на несъществуваща организация за подпомагане на глухи лица, представящи се сами за глухи, потърпевши граждани, обект на измамата, се обръщат към нас с молба за някакви конкретни действия, за да се информира обществеността по-обстойно.

Още преди 2 г. с публикацията ни „Внимание – документни измами!” алармирахме за тази схема.  Хората със слухови дефицити са възмутени, че те и езикът им биват използвани по толкова недостоен начин. „Ние ви чуваме” като електронна медия не може да защити правата им, но може да огласи тези инкриминирани прояви. Недопустимо е точно хора от рискови групи да бъдат използвани по толкова неетичен начин в престъпни схеми с откровена документна измама.

Каква е схемата?

Гражданите биват спирани на улицата от (обикновено) двама души - предимно млади хора, - които им предлагат да се подпишат в бланка и да направят парични дарения в размер между 5.00 и 50.00 лв в полза на „Регионална асоциация за глухи, хора с физически увреждания и бедни деца”. Обикновено агитиращите се представят сами за глухи лица, като жестират несвързано. Могат да са и от ромски произход, като порочната схема използва наемници - винаги различни лица, за които потърпевшите не биха могли да потвърдят, че точно те са ги измамили.

Върху бланката в клипборда, поднасяна за подпис, се виждат няколко символа – иконата за инвалидизирани лица, българското знаме и лого неясно на каква организация. Въпросният "сертификат" съдържа прокламация с неясната цел създаване на Международен център, неграмотно изразена благодарност, призив на лош английски и таблица със събрани до момента средства.

Явно тези обстоятелства, видът на документа и сложените в няколко графи подписи за крупни суми успяват да убедят гражданите, че иде реч за благородна и законна кауза. Схемата сработва и поради обстоятелството, че жестовият език е непознат за широката общественост и поради това всяко безсмислено ръкомахане може да убеди хората, че срещу тях стои глух човек. 

Измамата е лесно установима – при опит да се получи повече информация за това набиране на средства се оказва, че мнимите глухи изобщо не разбират истинския жестов език и побързват да се отдалечат, преструвайки се, че не са разбрали за какво ги питат;  видят ли, че ги снимат с телефон или искат да снимат документа, реакцията им е същата. Имало е случаи и на проявена вербална агресия и физическо насилие над усъмнили се граждани или такива, помолили за разяснение.

Разгледайте внимателно този „сертификат” и обърнете внимание на следното:

* Организация  „Регионална асоциация за глухи, хора с физически увреждания и бедни децане съществува! Няма и как да е регионална, щом се подвизава на територията на няколко града едновременно (София, Пловдив, Бургас и др.)

* Документът не съдържа обичайните данни за контакт с организацията – телефони, мейли, факс, уеб адрес или адрес на управление. 

* Никоя уважаваща себе си неправителствена организация, посветена на каузи на хора в неравностойно положение, няма подобна практика на улично фондонабиране.

* Всяка организация с кауза разполага с разясняващи агенти – когато се иска подпис за нещо, обикновено агитаторите са длъжни да обяснят подробно за какво им е нужен и какви цели обслужва.

Ползването на лишено от логика ръкомахане обижда достойнството на представителите на тихата общност, ползватели на жестовия език, който е езикова система за комуникация със свои правила.

Какво можете да направите?

* Информирайте се! Запомнете названието на организацията, спомената в документа, потърсете в интернет или поискайте справка за нея. Колкото сте по-информирани, по-малко вероятно е да ви измамят.

* Отказвайте да дарявате средства, без да са ви разяснили подробности за каузата! Никой не би могъл да ви упрекне за отказа, след като не е удовлетворено правото ви на информация.

* Позвънете на тел. 112 и обяснете какво наблюдавате. Независимо дали се случва на вас или виждате, че друга жертва е на път да бъде измамена по същия начин. Редно е след обаждането ви да бъде изпратен патрул на място за проверка на лицата.

* Обръщайте внимание на дребния шрифт. В забързаното ежедневие измамниците разчитат на разсеяността, липсата на време и неинформираността на гражданите. Легитимните документи съдържат уточняваща информация и данни за контакт. Ако липсват такива, най-вероятно сте обект на измама.

* Снимайте хората, които ви искат подписи, а също и документа, на който ви карат да се подпишете за дарение. Легитимните каузи се рекламират широко и не се притесняват от публичност. Снимките биха могли да послужат на полицията при последващо установяване самоличността на измамниците и разкриването на схемата.

* Информирайте вашите близки и публикувайте снимките в социалните мрежи, за да предупредите познати и приятели за този вид измами. Не е ясно дали става дума за организирана мрежа, ползваща наемни лица, или за разпространена  схема за „лесни пари” от инцидентно възползващи се измамници.

Разбираемо е желанието ви да бъдете съпричастни с каузата на хората в неравностойно положение, но това категорично не е начинът, по който следва да оказвате помощта си. При всички случаи вашите средства със сигурност не отиват в подкрепа на нуждаещи се глухи хора, лица с увреждания или бедни деца.

Христина Чопарова

Изображение: от наш читател

Скъпи читатели на „Ние ви чуваме”, преди броени часове Хелга Стивънс, един от двамата евродепутати със слухов дефицит в Европейския парламент, обяви края на мандата си. Тя е фламандски политик от Нов Фламандски Алианс и вицепрезидент на Европейската консервативна и реформатосрка група (ECR). Като член на Европейския парламент от 2014 г. Хелга Стивънс развива завидна активност по въпросите на човешките права. В края на мандата си е обявена за 9-тият най-продуктивен член на ЕП от 751 членове.