Сряда, 13 Ноември 2019 11:33

Проучване на общественото мнение за Стратегията на хората със специфични състояния* 2010-2020

Автор:

На 21 октомври 2019 г. Европейският икономически и социален комитет (EESC) е организирал публично изслушване, фокусирано върху Европейската стратегия за хората с увреждания. Тя е основен документ на ЕС в областта на човешките права на хората със специфични състояния и определя целите и действията за прилагане на политики за тези хора на равнище ЕС. С цел да се подобри и надгради Стратегия 2020-2030, е била създадена анкета, чрез която да се проучи общественото мнение за оценка на настоящата Стратегия 2010-2020.

Стратегията за хората с увреждания има за цел насърчаването на Европа без бариери и е инструментът, използван за прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (UNCRPD) на равнище ЕС. Какво може да бъде променено и подобрено по тази стратегия, за да може в периода 2020-2030 г. да има по-добри политики, е била темата на проведеното допитване.

Европейският съюз на глухите (EUD) съобщава, че по думите на техния съветник по политиките Франки Пикрон (Frankie Picron), „глухите европейци все още са изправени пред много бариери, докато упражняват свобода на движение в ЕС”. Според него, Програмата за правата на хората с увреждания 2020 - 2030 г. трябва най-категорично да включва този въпрос, както и по-доброто събиране на данни за различните групи хора със специфични състояния, тъй като в момента EUD няма данни за глухи лица в ЕС.

Тъй като Стратегия 2010-2020 ще приключи през следващата година, сега Европейската комисия оценява нейното изпълнение. Публичното допитване чрез анкета има за цел да събере доказателства и възгледи от възможно най-широк кръг от заинтересовани страни, за да се оцени приложимостта, ефективността, съгласуваността и добавената стойност на Програмата за хората със специфични състояния.

С цел изследването на общественото мнение да покрие възможно най-голям процент от респонденти, които да го разберат и да могат да участват, анкетата е била създадена в два варианта – стандартен и улеснен за четене. Вторият вариант е предназначен за лица с интелектуални затруднения, за да се гарантира, че тяхното мнение не е изключено от допитването.

За Европейската комисия е от съществено значение хората да имат своите виждания за това дали стратегията на ЕС за хората с увреждания се прилага, дали е довела до подходящи политики/мерки и как е повлияла на прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (UNCRPD). Резултатите от проучването на общественото мнение ще бъдат използвани за подпомагане на формирането на бъдещите политики и по-специално за убеждаване на Европейската комисия да разработи бъдещата Европейска стратегия за хората с увреждания 2020 - 2030 г.

Европейският съюз на глухите съобщи още, че по липса на отговори и включвания срокът за попълване на анкетата е бил удължен до 13 ноември.

---

* Специализирания сайт Ние ви чуваме” се разграничава от общоприетото название „хора с увреждания” и предпочита употребата на израза „хора със специфични състояния”, тъй като счита, че общоприетият израз е неподходящ и некореспондиращ с политиките за равенство и човешки права. Там, където в текста е запазен изразът „хора с увреждания”, е поради коректно придържане към информацията от източника.

Автор на текста и превод от английски: Христина Чопарова

Изображения и източник: ЕСГ (към момента текстовете вече не са налични в сайта на източника, вероятно поради изтекла давност на изследването)

Cдpyжeниe HЦAK "Hиe ви чyвaмe" e нocитeл нa изĸлючитeлнитe пpaвa дa пyблиĸyвa тaзи cтaтия

 

Оценете
(1 глас)
Прочетена 784 пъти