Петък, 27 Септември 2019 07:16

Международна седмица на глухите 2019: Жестовият език – право на всички жени

Автор:

Петата тема в Международната седмица на глухите (IWDeaf2019) акцентира върху правата на глухите жени. Момичетата и жените със слухови дефицити в по-голяма степен са изложени на интерсекционална дискриминация. Необходимо е те да познават своите права, както и да има по-широка обществена осведоменост – което е и целта на темата за Петък. 

Оценки от глобални проучвания на пола са показали процентно по-голямо съотношение на жените спрямо мъжете. Това дава основание да се твърди, че глухите жени съответно представляват и по-голяма част от глухото население.

Според чл. 6 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (CRPD), жените и момичетата със слухови дефицити са изложени на по-голям риск от интерсекционална дискриминация (терминът обозначава взаимовръзките между социалните категоризации като раса, класа, пол и др., които се  отнасят до отделен индивид или група, бел. ред.)

Световната федерация на глухите призовава за прилагането на специфични мерки за гарантиране равенството между половете, многообразието и равното участие в обществото и в процесите на вземане на решения за всички глухи хора. Необходимо е националните правителства да се погрижат за осигуряване на цялостното развитие, напредък, овластяване и равнопоставено участие на глухите жени в тяхното общество и общности.

В много страни по света глухите жени са създали свои организации за самозащита или с образователни цели. Петъчната тема от Международната седмица на глухите апелира към необходимостта от равно и ненасилствено третиране на жените със слухови дефицити както в общностите на глухи хора, така и в обществото като цяло.

Останете с „Ние ви чуваме” за съботната тема! :)

Автор на текста и превод от английски: Христина Чопарова

Източник и изображения: WFD

Cдpyжeниe HЦAK "Hиe ви чyвaмe" e нocитeл нa изĸлючитeлнитe пpaвa дa пyблиĸyвa тaзи cтaтия

Оценете
(0 гласа)
Прочетена 1041 пъти