Вторник, 15 Май 2012 03:00

Новатори на обществеността - Франсоа Гуденьов

Автор:

 До 2005 г. образованието на глухите хора във Франция е въз основа на устно обучение, а жестовият език е бил забранен в училищата. Комуникацията с глухи хора е трябвало да бъде устна, чрез значително ограничаване на взаимодействията на глухи хора с чуващи извън семействата им. Такова изключване се възприема като непоносимо морално насилие от хората без слух и е довело до това, че те постепенно губят самочувствието си, както са показали и последните социологически проучвания във Франция. С решаването на този проблем се заема един новатор - Франсоа Гуденьов чрез проект, наречен Web Sourd.

NB: Статията е преместена в Архив от рубриката ни "Жестовият език" и се отнася до информация с голяма давност. 

Във Франция има около 300 000 до 400 000 нечуващи хора (т.е. едно дете от 1000 се ражда без слух). Този таргет остава силно изключен от гражданският и икономически живот. Статистиката показва, че само 4% от глухите сред нечуващите млади хора продължават обучението си, след като завършат средно образование, а 50% от останалите хора със слухови дефицити са частично заети, като се има предвид техния потенциал. Това отчасти се дължи на проблеми, свързани с граматиката.

Изключването е една от причините за високия процент на безработицата сред хората без слух (30% спрямо 10% от цялото население). Едва през 2005 г. е приет Закон за достъпността, който води до големи подобрения и след десетилетия на вербално общуване, жестовият език най-после става официален език във френската образователна система. Днес около 100 хиляди нечуващи хора владеят езика на знаците, тъй като повечето са избрали този език да общуват в рамките на тихата общност.

Приемането на жестовия език разкрива и няколко основни проблема, като най-големият от тях е недостигът на преводачи. За да се приложи Законът за достъпността, е необходимо преводачите да бъдат поне 3000, при съществуващи едва 280 за 200 000 жители. 60% от тях са концентрирани в Париж и Тулуза, но в другите райони се усеща по-остро липсата им. Предвид тази празнина, другият проблем е, че няма единна методика, която да гарантира качеството на превода и самото обучение. Новите технологии за превод представляват огромна възможност да се преодолее пропастта между търсенето и предлагането на качествено тълкуване, особено след като използването на визуални средства и Интернет е достъпно за тихата общност.

Жестовият език не е универсален език, както обикновено се смята. Той отразява културата на една страна, нейната история и география, и по тази причина се различава в отделните държави. Тъй като хората без слух са усвоили символната система от знаци (особено хората, които са били родени глухи или са ранно оглушели), граматическата структура на езика на жестовете е почти еднаква в различните страни. Речникът е единственото нещо, което се различава.

Глухите хора са развили капацитета бързо да общуват с други националности, което е благоприятствало изобретяването на хибриден речник. Това сближаване на езика на знаците и тяхното цялостно граматическо сходството в отделните страни създават огромен потенциал за комуникация и достъпност на решения, базирани на езика на знаците както в континентален, така и в глобален мащаб.

И ето, че е време да ви представя един новатор: Франсоа Гуденьов. През последните три десетилетия твърде много проблеми в гражданските сектори са се развили експоненциално. Това е наложило необходимостта от създаването на неправителствени структури, които да поемат не само част от решенията, но и сами да бъдат иноватори на нови идеи, вместо да разчитат единствено на правителствени и бизнес-структури. Така още през 1980 г. Бил Дрейтън основава организацията „Ашока” със седалище в Индия.

През следващата година в нея са привлечени над 2000 сътрудници и стипендианти в над 60 държави по света, което превръща организацията в мощна и влиятелна структура, която покрива все повече програми и инициативи в социалния сектор, покриващи нуждите му. През 2010 г. към „Ашока” се присъединява и Франсоа Гуденьов. Неговата област са технологиите и стратегиите за подобряване живота на хората с дефицити. Франсоа работи по множество проекти в областта на социалната политика, човешките права, медии и комуникации.

За разлика от много места по света, във Франция хората със слухови дефицити доскоро са били персони нон грата. Изключени от френското общество, те често са смятани за бреме. Този начин на мислене се е заел да промени Франсоа Гуденьов. Той е предложил множество иновативни инструменти около жестовия език, с което предизвиква революция в ежедневния живот на хората без слух и спомага за повишаване на самочувствието им.

Разработил е пълен набор от инструменти, които дават възможност на нечуващи хора в общи линии да комуникират, като използват езика на знаците. В създадената от него организация Web Sourd работят екипи от Глухи, които разработват технологии и системи за нуждите на тихата общност. В допълнение към прякото обслужване общността, Франсоа насърчава обществеността да приема хората със слухова загуба, за да се чувстват комфортно те със своите различия. Също така оптимизира жестовия език чрез високо видими инструменти, какъвто е първият превеждащ аватар, който скоро ще бъде достъпен на големи екрани в 150 големи френски гари.

Франсоа работи и с академични институции по ангажимент около разработване на обучения по езика на знаците, които скоро ще бъдат на разположение в няколко големи университета. Също и по проект с „Еърбъс”, който включва проектиране на самолет, в който пилотската кабина е оборудвана съобразно възможностите на нечуващите хора. В средносрочен план технологиите, разработени първоначално за тях, ще бъдат в състояние да служат и на други групи хора, като по този начин допринасят за удовлетворяване на обществените потребности.

Стратегията на Франсоа Гуденьов се фокусира върху работата с двете общности – звучна и тиха, както и върху създаването на липсващите мостове между тези две групи, за да се премахне съществуващата изолация между тях и стереотипите една за друга. За да изпълни тази мисия, Франсоа е създал организация, наречена WebSourd, със седалище в Тулуза. Тя е съставена от хора със слухови дефицити на базата на две цели: разработване на инструменти, адаптирани към нуждите на глухи общности и овластяване на хората без слух на работното място. Тя има няколко задачи:

1) Да се пребори срещу изолацията на хората със слухови дефицити, свързана с липсата на ежедневна информация. Франсоа създава интернет портал с 30 000 посещения месечно. Чрез осигуряване на ежедневни новини чрез езика на знаците, глухите хора са снабдявани с актуална информация за услугите, които са на тяхно разположение. В WebSourd работят екип от журналисти, за да поддържат уеб портала.

2) Да направи жестовият език по-видим и да се даде възможност на глухите хора да имат достъп до същото ниво на информация, както чуващите. За целта WebSourd е разработил и разпространява първия аватар-преводач на жестов език. Технологията вече е в сила и действа на голяма гара в Париж (със скорошно използване и в други 150 френски гари). Потенциалът на този инструмент е огромен: има стотици обществени места, където гражданите чуват информативни или спешни устни съобщения, реклами, независимо дали са на гари, летища или търговски центрове. Екип от езикови експерти ръководи проектирането и изпълнението на аватара като инструмент и неговото използване.

3) Да се даде възможност на хората без слух да бъдат независими както в публичния си, така и в професионалния живот, независимо дали става дума за телефонни разговори, достъп до обществени услуги или участия в срещи. Разпространява се технологията на Visio (т.е. видео телефонни разговори, улеснени от отдалечени живи преводачи на жестовия език) в компании и публични служби.

4) Да се осъзнае, че нуждите на нечуващаа общност непрекъснато се променят и трябва да се извършват изследвания за развитие с екип, който да работи по рафиниране на инструментариум и разработването на иновации.

Франсоа Гуденьов акцентира  особено към обучения във фирми и обществени услуги, за да се променят възприятията на хората към общността на нечуващите в контекста на включването им като работни кадри. Той успешно работи за привличане интереса на фирми по отношение на техните правни ограничения, взаимоотношения, удовлетвореност на служителите, политики в областта на човешките ресурси и развитие на хора.

Доста от тях са показали, че са готови да инвестират в нови инструменти, достъп до бази данни, жестово обучение, и по този начин да участват в промяна за възприятието към хората със слухови дефицити сред служители и клиенти. От своя страна самите служители без слух обучават на свой ред желаещи да усвоят жестовата реч, с цел по-лесна комуникация. Обученията уникално позиционират нечуващите хора с високо ценени умения.

Системите VisioPro и VisioGuichet са използвани от 40 фирми и са ефективни в 30 френски градове (в кметства, данъчни бюра, както и обществени библиотеки). Франсоа води преговори за разпространение на своя модел чрез национални партньорства в някои държавни институции (напр. бюра за семейни надбавки, намиращи се в повечето френски градове) и с големи компании, за да се осигури прецизирането на инструментите и облекченията за хора със слухов дефицит да са достъпни на територията на цялата страна.

Превод от френски: Христина Чопарова

Източник: Ashoka Innovators for the Public

Cдpyжeниe HЦAK "Hиe ви чyвaмe" e нocитeл нa изĸлючитeлнитe пpaвa дa пyблиĸyвa тaзи cтaтия

Оценете
(1 глас)
Прочетена 3580 пъти