Сряда, 03 Февруари 2016 02:00

Професия: Глух преводач

Публикувана от

Глухите хора, които работят като преводачи на жестомимичен език, са в сравнително нова като област професия. Глухите преводачи обикновено се използват като препредаващи преводачи за потребителите със специални езикови потребности, или като преводачи между два различни жестови езика, или между един национален жестов език и международен такъв. Необходимостта от глухи преводачи се разраства, но осигуряването на обучение и образование, специално предназначени за тях, някак си не са в крак с нарастващото им търсене. През последните години в Европа са създадени само няколко програми за обучение на глухи преводачи, научните изследвания в областта е оскъдна, а все още не се разполага с подходящи инструменти за оценяване на уменията на глухите преводачи.

Затова от м. Септември 2015 стартира европейски проект, наречен „Развитие на глухите преводачи” на Еразъм + .  Това е проект, в който си сътрудничат петима партньори – университети и неправителствени организации, с цел развитие на професията на глухите преводачи в Европа. Партньорите са: Европейския форум на преводачите от знаков език, Политехнически институт Коимбра, Университет за приложни науки „Хумак”, Датската асоциация на глухите, и Хамбургски университет. Всеки от партньорите ще допринася за проекта с негови ключови членове в различни области на компетентност (предимно преподаватели и изследователи в сферата на лингвистиката и социологията).

Ние ще извършим проучвания за положението на глухите преводачи в Европа, ще предприемем няколко изследвания, които ще създадат нови знания и разбирания за професията им, и ще разработим набор от препоръки за курсове за обучение на глухи преводачи.”, се казва във въведението в сайта на глухите преводачи Deafinterpreters. Проектът ще се изпълнява до м. Август 2018.

Основната му цел е да се повиши качеството, приложимостта и предоставянето на обучение за глухи преводачи. Дългосрочната цел е да допринесе за премахване на бариерите на пазара на труда за глухи преводачи. Основни пречки за тях днес са липса на официални възможности за обучение и липсата на признание за професията им. С даването (в бъдеще) на достъп до висококачествено обучение за глухите преводачи и сертифицирането им  ще се извърви дългия път към признаването на професията. Също така и резултатите от изследванията се очаква да допринесат за по-доброто разбиране и определяне на конкретните компетенции на глухите преводачи. По този начин ще се способства и за натрупването на необходимата документация, за да се проправи бъдещият път на професията „глух преводач”.

Партньорите, в тясно сътрудничество, ще предприемат стъпки за изследвания, проучвания и анкети, за да изготвят описание на професията от различни ъгли: предимно социологически и езикови. Освен това партньорите ще разработят набор от общи препоръки за глухите преводачи, както и учебна програма, която да може да се прилага при различни степени на образование в цяла Европа.

Христина Чопарова

Изображение: NDC

 

 

Оценете
(0 гласа)
Прочетена 1758 пъти