Четвъртък, 01 Септември 2016 03:00

Университетът Галодет набира стипендианти

Написана от

Световният лидер в образованието за глухи и тежкочуващи хора – университетът Галодет – приканва кандидати за престижната Световна лидерска стипендия за глухи  (The Gallaudet-Nippon World Deaf Leadership (WDL) Scholarship).

За повече от 150 години Галодет е дал престижно образование и развитие без бариери за много хора без слух по света, а днес студенти от повече от 25 държави формират в него вълнуваща учебна общност, където намират общ език, интереси и различни стилове на общуване за един по-добър живот, израстване и кариера. Завършилите университета Галодет са реализирани в различни сфери на обществения живот и работят по свой начин за каузата на хората без слух в своите държави. Те са актьори, преподаватели, предучилищни педагози, юристи. Възпитаник на Галодет дори основава първата в Монголия програма за ранна интервенция на деца с увреден слух. И това е само един малък пример как един човек може да промени живота на много други.

Единствено в Галодет глухи и тежкочуващи студенти могат да получат бакалавърски, магистърски и докторски степени в програмите за преводачи с жестов език. Университетът е най-големият световен издател на книги за и от общността на хората без слух, предлагащ много обширна мрежа за международен обмен и стажове. Библиотеката и архивите на университета са едни от най-големите в света. Световната стипендия за лидерство, за която се набират кандидати, има за цел да предложи на студенти с лидерски качества възможности за обучение, за да могат чрез комплекса от знания, умения, нагласи и стремежи, които висшето образование предоставя, да бъдат от полза за своята общност на хората без слух в собствените им държави.

Стипендията се финансира от японската фондация „Нипон”,  създадена през 1962 г. като филантропска организация с нестопанска цел, активна не само в Япония, но и навсякъде по света. Първоначално фондацията има ограничена единствено в тесни области на морски доставки дейност, която впоследствие през годините се разширява и обхваща образованието, социалните грижи, общественото здраве в повече от сто страни по света. Основната мисия на фондацията е социалната иновация, за един по-мирен свят и по-развито глобално общество за подкрепа, без болка, но с бъдеще.

Световната стипендия за лидерство за глухи покрива разнообразни услуги: таксата за обучение, стаята, медицинската застраховка, покрива също годишните разходи за книги, материали, пералня, лични вещи и продукти, както и местния транспорт. Допълнително стипендиантите имат и ментор – професор от Галодет, който ги наставлява индивидуално по време на стажа им в университета. Когато се дипломират, те имат само една задача – да се върнат в  своята страна и да работят за подобряване живота на хората с увреден слух чрез образование, застъпничество и партньорски проекти с хора и организации в името на обща кауза.

Стипендията е единствено за лица, които се интересуват от записване, а не за вече записали се. 

Подаването на заявления е със срок до 30 септември 2016 г. Изискванията към кандидатите всъщност са доста специфични и подборът е особено прецизен, тъй като стипендията е доста конкурентна. Бъдещите стипендианти трябва да са от развиваща се страна, да са глухи или тежкочуващи, и да имат възможност да работят с граждански общества в техните страни за подобряване живота на хората без слух.

След като кандидатът изпрати заявлението си по електронен път, комисия ще определи дали е подходящ или не. В случай, че е, ще му бъде изпратен друг формуляр, към който ще се изисква да се предоставят и някои документи: декларация на финансовите нужди; удостоверение за познания по английски език; удостоверения за високи академични постижения, записи или стенограми; удостоверения за активно участие в общности на глухи хора в своята страна. Освен това, към пакета документи за кандидатстване е необходимо да бъдат приложени и три препоръчителни писма:  две от хора, запознати с работата на кандидата в общността на глухите в неговата страна и едно от академично лице от родната страна на кандидата (или от Галодет), което е запознато със способностите му.

Всички попълнени заявления ще се разглеждат от комисия на WDL, която може да пожелае да направи с кандидата препитване по уеб камера (чрез Skype или FaceTime). Комитетът ще стеснява последователно кръга на кандидатите, докато определи финалистите. Малка делегация от университета дори може да посети крайните кандидати в тяхната страна. Селекцията на стипендиантите ще бъде направена през април следващата година, за да могат да влязат в Галодет през август 2017.

За интересуващите се от повече, сайтът на Галодет предоставя информация.

Христина Чопарова

Изображения: Gallaudet 

Прочетена 639 пъти